Please click for English


Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi

 

Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programının standart eğitim süresi 2 yıldır. 2009–2010 eğitim-öğretim yılı itibari ile 51 öğrenci yüksek lisans programındaki eğitimini sürdürmektedir. 

Bu program çerçevesinde tekstil sanayinin gereksinim duyduğu uzman tekstil mühendislerinin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nın misyonu; deneysel araştırma ve yöntemleri hakkında deneyim kazanmış, güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisi ile donatılmış, ülkemizde ve dünyada Tekstil sektörüne ve bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tekstil Mühendisliği bilgisine sahip, deneysel yaklaşımlara çeşitlilik ve derinlik kazandırma yetisi gelişmiş Uzman Tekstil Mühendislerinin yetiştirilmesidir.

 Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nın vizyonu “Uluslararası düzeyde eğitim ile nitelikli elemanlar yetiştiren, araştırmalar yaparak bilgi üreten, bilgi birikimini sanayi ve bilimin hizmetine sunan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır”.

 

Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programının Eğitsel Hedefleri

 

1. Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern mühendislik yöntemlerini ve çağdaş bilgi erişim olanaklarını kullanabilme, yorumlama ve sunma becerisi kazandırmak

2. Sürekli gelişime açık, yaratıcı, sorumluluğunu bilen ve etik değerlere sahip olma özelliği kazandırmak

3. Güncel konularda ve evrensel nitelikteki bilimsel çalışmalar ile sanayi ve bilimin gelişmesine katkı koymak, ulusal ve uluslararası nitelikte yayın sayısını artırmak.

4. Üretim ve yönetim problemlerini belirleme, analiz etme ve çözme becerisi kazandırmak

5. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi kazandırmak.

 

Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programının Öğrenci Kazanımları

 

1. Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi

2. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi

3. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi

4. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği

5. Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak

6. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi

7. Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi

8. Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi

 

Programda yer alan dersler zorunlu ve seçmeli olarak belirlenmiştir. Zorunlu dersler öğrencinin lisansüstü öğretiminde temel oluşturacak derslerdir. Mesleki seçmeli dersler öğrencinin çalışmak istediği alanda uzmanlaşmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bölüm dersleri dışında, alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilere olaylara farklı perspektiflerden bakabilmeleri için gerekli becerilerin sağlanması hedeflenmektedir.  Yüksek lisans tezleri ile bilime ve uygulamaya katkılar sağlamak amaçlanmaktadır

 

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalının Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün http://fenbilimleri.uludag.edu.tr  linki ile ulaşılabilen ilgili sayfalarından alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL