Please click for English


Tekstil Mühendisliği Bölümü Ders Planı
 
EK:1/7
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS PLANLARI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  
BÖLÜM / PROGRAM        : TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
I. YARIYIL/GÜZ II. YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
MAT1071 Matematik I 3 2 0 4 6 MAT1072  Matematik II  3 2 0 4 5
FZK1071 Temel Fizik I 3 0 2 4 6 FZK1072 Temel Fizik II 3 0 2 4 5
TEK1001  Genel Kimya 3 0 1 3,5 6 TEK1004 Bilgisayar Programlama 2 0 1 2,5 4
TEK1011 Mühendisliğe Giriş 2 0 0 2 4 TEK1006 Statik 2 0 0 2 4
TEK1005 Teknik Resim 1 2 0 2 4 TEK1008 Malzeme 2 0 0 2 4
TEK1007 Doğal Lifler 2 0 0 2 4 TEK1010 Kimyasal Lifler 2 0 0 2 4
TEK1009 Atölye Stajı 0 0 2 1   TEK1012 Tekstil Kimyası 2 0 1 2,5 4
AIT101 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I 2 0 0 2   AIT102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II 2 0 0 2  
TUD101 Türk Dili  I 2 0 0 2   TUD102 Türk Dili II 2 0 0 2  
YAD101  Yabancı Dil I 2 0 0 2   YAD102 Yabancı Dil II 2 0 0 2  
Toplam Kredi 17,5 30 Toplam Kredi 19 30
 
III. YARIYIL/GÜZ IV. YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
MAT2083 Diferansiyel Denklemler 3 2 0 4 6 TEK2002 Mühendislik Matematiği 3 0 0 3 5
TEK2001 Dinamik 3 0 0 3 4 TEK2004 Termodinamik 3 0 0 3 4
TEK2003 Mukavemet 3 0 0 3 4 TEK2006 Tekstilde Kalite Kontrol I 2 0 0 2 3
TEK2005 İplikçilik Esasları 2 0 0 2 4 TEK2008 Örmecilik Esasları 2 0 0 2 4
TEK2007 Dokumacılık Esasları 2 0 0 2 4 TEK2010 Tekstil Fiziği 2 0 0 2 4
TEK2009 Dokuma Hazırlık Sistemleri 2 0 0 2 3 TEK2016 Tekstil Terbiyesine Giriş 2 0 0 2 4
TEK2011 Elektroteknoloji 3 1 0 3,5 5 TEK2018 Sentetik İplik Teknolojisi 2 0 0 2 3
              TEK2020  İstatistik 2 0 0 2 3
              AIT202 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi  III (Nutuk) 2 0 0 2  
Toplam Kredi 19,5 30 Toplam Kredi 18 30
   
V. YARIYIL/GÜZ VI. YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
TEK3003 Makine Elemanları 2 0 0 2 4 TEK3002 Isı Transferi 3 0 0 3 4
TEK3081 Sayısal Analiz 2 0 0 2 4 TEK3004 Akışkanlar Mekaniği 3 0 0 3 4
TEK3071 Örme Teknolojisi 2 1 0 2,5 3 TEK3066 Dokuma Teknolojisi 2 1 0 2,5 4
TEK3073 İplik Teknolojisi I 2 1 0 2,5 3 TEK3068 Boyama Teknolojisi 2 0 1 2,5 3
TEK3075 Ön Terbiye 2 0 1 2,5 3 TEK3070 İplik Teknolojisi II 2 1 0 2,5 3
TEK3079 Konfeksiyona Giriş 2 0 0 2 3 TEK3072 Mekanizma Tekniği 2 1 0 2,5 5
TEK3083 Teknik Yazım 2 0 0 2 3   Tekstilde Seçmeli Ders       2 4
  Tekstilde Seçmeli Ders       2 4   Tekstilde Seçmeli Ders       2 3
  Tekstilde Seçmeli Ders       2 3              
Toplam Kredi 19,5 30 Toplam Kredi 20 30
   
VII. YARIYIL/GÜZ VIII. YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
TEK4001  Dokusuz Yüzeyler 2 0 0 2 3 TEK4002 Bitirme Ödevi 0 2 0 1 3
TEK4003 Tekstilde Kalite Kontrol II 2 0 1 2,5 3 TEK4004 Dokuma Analizi ve Tasarımı 2 1 0 2,5 3
TEK4071 Tekstilde Tasarım Yöntemleri I  0 3 0 1,5 3 TEK4006  Bitim İşlemleri 2 0 1 2,5 3
TEK4007 Baskı Teknolojisi 2 0 1 2,5 4 TEK4008 Konfeksiyon Teknolojisi 2 1 0 2,5 3
TEK4073 Mühendislik Tasarımı 3 0 0 3 4 TEK4072 Tekstilde Tasarım Yöntemleri II 0 3 0 1,5 3
  Tekstilde Seçmeli Ders       2 4 TEK4074 Mühendislik Etiği 2 0 0 2 2,5
  Tekstilde Seçmeli Ders       2 4   Tekstilde Seçmeli Ders       2 4
  Sosyal Seçmeli Ders       2 3   Tekstilde Seçmeli Ders       2 4
TEK4069 Seminer I 0 1 0 0,5 2   Sosyal Seçmeli Ders       2 3
              TEK4070 Seminer II 0 1 0 0,5 1,5
Toplam Kredi 18 30 Toplam Kredi 18,5 30
  Toplam Kredi : 150    
Doküman Kodu:RİT-FR-OİD-12 Revizyon No:02
İNTİBAK: Yarıyıl değişikliği sebebiyle; TEK1002 İstatistik (2-0-0) dersini alması gerekenler, bu dersin yerine 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren TEK2020 İstatistik (2-0-0) dersini alacaklardır.
 

EK:5a/7

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SEÇİMLİ DERSLER LİSTESİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  
BÖLÜM / PROGRAM        : TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
V.YARIYIL/GÜZ   VI.YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
TEK3085 Tasarım Sistemi 2 0 0 2 4 TEK3086 Tasarım İlkeleri 2 0 0 2 4
TEK3019 İplik Düzgünsüzlüğü ve Ölçüm Yöntemleri 2 0 0 2 4 TEK3018 Yeni İplikçilik Metotları 2 0 0 2 4
TEK3035 Polyester Liflerinin Üretimi ve Özellikleri 2 0 0 2 4 TEK3034 Polipropilen Liflerinin Üretimi ve Özellikleri 2 0 0 2 4
TEK3037 Tekstilde Ölçme Sistemleri 2 0 0 2 4 TEK3036 Tekstilde Bilgisayar Kontrollü Sistemler 2 0 0 2 4
TEK3039 Doğal ve Rejenere Liflerin Terbiyesi ve Boyanması 2 0 0 2 4 TEK3038 Sentetik Liflerin Terbiyesi ve Boyanması 2 0 0 2 4
TEK3017 Tekstil Boyacılığının Temel İlkeleri 2 0 0 2 4 TEK3016 Boya Mutfağı ve Boyama Tesisleri 2 0 0 2 4
TEK3021 Dikiş İpliği Üretim ve Özellikleri 2 0 0 2 4 TEK3042 Konfeksiyonda İş ve Zaman Etüdü 2 0 0 2 4
TEK3049 Düz Örme Teknolojisi 2 0 0 2 4 TEK3020 Kimyasal Liflerin Ring İplikçiliğinde İşlenmesi 2 0 0 2 4
TEK3087 Boyahane Laboratuarı Tasarımı 2 0 0 2 4 TEK3044 Boyama Prosesleri I 2 0 0 2 4
TEK3089 Moda Tasarımı I 2 0 0 2 4 TEK3046 Enzimler ve Terbiye İşlemlerinde Kullanım Alanları 2 0 0 2 4
TEK3055 Tekstil Mühendisleri İçin Organik Kimya 2 0 0 2 4 TEK3050 Yuvarlak Örme Teknolojisi 2 0 0 2 4
TEK3011 Tekstüre Teknolojisi 2 0 0 2 4 TEK3088 Boyahane Otomasyon Sistemleri Tasarımı 2 0 0 2 4
TEK3091 Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Yardımcı Kimyasallar 2 0 0 2 4 TEK3090 Moda Tasarımı II 2 0 0 2 4
TEK3015 Technical Textiles* 2 0 0 2 4 TEK3056 Polimer Kimyasına Giriş 2 0 0 2 4
TEK3093 Organik Tekstil Üretimi ve Sertifikasyonu 2 0 0 2 4 TEK3058 Yün İplikçiliği 2 0 0 2 4
TEK3095 Tekstilde Mikroskopi 1 2 0 2 4 TEK3092 Tekstil Terbiyesinde Yıkama ve Kurutma Teknolojisi 2 0 0 2 4
TEK3097 Tekstilde Test ve Analiz Cihazları I 2 0 0 2 4 TEK3028 Basic Concepts in Textile Wet Processing* 2 0 0 2 4
TEK3099 Tekstil Liflerine Uygulanan Modifikasyon Yöntemleri 2 0 0 2 4 TEK3094 Tekstilde Test ve Analiz Cihazları II 2 0 0 2 4
TEK3077

Nanolif Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları

2 0 0 2 4 TEK3096 Tekstil Liflerinin Analiz Metodları 2 0 0 2 4
              TEK3098 Bioaktif Lifler ve Uygulama Alanları 2 0 0 2 4
              TEK3084 İplikçilikte Kalite İyileştirme ve Optimizasyon 2 0 0 2 4
Toplam Kredi 38 76 Toplam Kredi 42 84
 
VII.YARIYIL/GÜZ   VIII.YARIYIL BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
TEK4085 Tasarım Metotları 2 0 0 2 4 TEK4086 Tasarım Yönetimi 2 0 0 2 4
TEK4065 İplikçilikte İşlem İçi Kalite Kontrol 2 0 0 2 4 TEK4020 Açık Uç Rotor İplikçilik Sistemi 2 0 0 2 4
TEK4041 Yüksek Performanslı Lif Üretimi ve Özellikleri 2 0 0 2 4 TEK4016 İstatistik Analiz Metotları 2 0 0 2 4
TEK4043 Dokuma Makineleri 2 0 0 2 4 TEK4044 Dokuma Teknikleri ve Makinaları 2 0 0 2 4
TEK4045 Çevre Dostu Üretim (Temiz Üretim) 2 0 0 2 4 TEK4046 Tekstil İşletmelerinde Enerji ve Su Tasarrufu 2 0 0 2 4
TEK4017 Boyarmadde ve Renk Verimi Hesaplama 2 0 0 2 4 TEK4048 Lif Teknolojisinde Son Gelişmeler 2 0 0 2 4
TEK4049 Konfeksiyonda Organizasyon ve Planlama 2 0 0 2 4 TEK4018 Yaş Proses Kimyasallarının Analizi ve Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
TEK4023 Temel İplik Geometrisi 2 0 0 2 4 TEK4050 Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Kontrol 2 0 0 2 4
TEK4091 Boyama Prosesleri II 2 0 0 2 4 TEK4026 Fantezi İplik Üretimi ve Özellikleri 2 0 0 2 4
TEK4031 Kimyasal Tekstil Muayeneleri 2 0 0 2 4 TEK4064 Fantezi Kumaşların Terbiyesi 2 0 0 2 4
TEK4053 Lif Oluşturan Polimerlerin Yapı ve Özellikleri 2 0 0 2 4 TEK4056 Tıbbi Tekstiller 2 0 0 2 4
TEK4055 Çözgülü Örme Teknolojisi 2 0 0 2 4 TEK4032 Örme Analizi ve Tasarımı 2 0 0 2 4
TEK4057 Renk Ölçüm Sistemleri ve Standartla 2 0 0 2 4 TEK4058 Mikrolif Materyallerin Boyanması 2 0 0 2 4
TEK4061 Tekstil Liflerinin Yapı ve Analizi 2 0 0 2 4 TEK4062 Tekstilde Kompozitler 2 0 0 2 4
TEK4063 Kesikli Lif İplikçiliğinde Üretim Planması ve Maliyet 2 0 0 2 4 TEK4092 Tekstil Malzemelerinde Hata ve Hasar 2 0 0 2 4
TEK4093 Dokuma Kumaşların Oluşumu 2 0 0 2 4 MAK4412 Genel Metroloji 2 0 0 2 4
TEK4097 Tekstil Terbiye İşletmelerinde Su Kalitesi ve Hazırlanması 2 0 0 2 4 TEK4096  Yeni Nesil Lifler 2 0 0 2 4
TEK4083 Konfeksiyon Makinaları 2 0 0 2 4 TEK4098 Tekstilde Biomimetik Uygulamalar 2 0 0 2 4
TEK4095 Özel Amaçlı Konfeksiyon Ürünlerinin Tasarım ve Üretim Sistemleri 2 0 0 2 4 TEK4088 Koruma ve Savunma Amaçlı Kullanılan Teknik Tekstiller ve Akıllı Tekstiller 2 0 0 2 4
TEK4087 Taşımacılıkta ve Filtre Amaçlı Kulanılan Teknik Tekstiller 2 0 0 2 4              
Toplam Kredi 40 80 Toplam Kredi 38 76
Doküman Kodu:RİT-FR-OİD-12 Revizyon No:02
Not: *Sadece hazırlık okuyan I. Örgün Eğitim öğrencileri için
EK:5b/7
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  
BÖLÜM / PROGRAM        : TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
VII.YARIYIL/GÜZ   VIII.YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS KODU DERSİN ADI Haf.Ders Saati Kredisi ECTS
T U L  T U L 
TEK4101 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 2 0 0 2 3 TEK4100 İş Hayatı İçin Yabancı Dil  2 0 0 2 3
TEK4103 Mesleki Yabancı Dil I  2 0 0 2 3 TEK4102 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 0 2 3
                           
                           
                           
Doküman Kodu:RİT-FR-OİD-12 Revizyon No:02
 (*) Not: Sosyal Seçmeli Dersler kapsamında öğrencilerimiz Dekanlığımızca önerilecek ve U.Ü. Senatosunca onaylanacak tüm bölümlere yönelik paketten de ders seçebilirler.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL