Please click for English


Tekstilde Seçmeli Ders İçerikleri

5. YARIYIL

 

6. YARIYIL

TEK 3011 Tekstüre Teknolojisi

1. Tekstüre tekniklerinin sınıflandırılması, 2. Yalancı büküm tekstüresi, 3. Hava jeti tekstüresi, 4. Diğer başlıca tekstüre teknikleri, 5. Tekstüre ipliklerin özellikleri, 6. Tekstüre ipliklerin kalite kontrolü.

TEK  3021 Dikiş İpliği Üretimi ve  Özellikleri

1.Dikiş  ipliklerinin tanımı ve önemi 2.Dikiş ipliklerinin sınıflandırılması 3.Dikiş ipliklerinde aranan özellikler 4.Pamuklu dikiş iplik üretimi 5.Sentetik dikiş iplik üretimi 6.Dikiş ipliklerine uygulanan kalite kontrol işlemleri

TEK 3037 Tekstilde Ölçme Sistemleri

Ölçme sistemleri ile ilgili temel kavramlar, Ölçme sistemlerini tekstil makine ve proseslerinde kullanılması, Algılama elemanlarının fiziksel esasları,pozisyon ve hız ölçme sistemleri, Kuvvet, ağırlık ve gerginlik ölçme sistemleri, Sıcaklı ve basınç ölçme sistemleri, Debi ölçme sistemleri, Öptik esaslı ölçme sistemleri, kapasitif ölçme sistemleri, Tekstil proses ve makinelerinde ölçme sistemi uygulamaları, Kuvvetlendirici devre temelleri.

TEK 3041 Elastomerlerin Yapı Ve Özellikleri

Elastomerlerin tanımı. Elastomerlerin sınıflandırılması. Poliüretanın tanımı. Poliüretanların özellikleri ve üretim yöntemleri. Poliüretanların polimerizasyonu. Elastomerik liflerin yapı ve özellikleri. Elastomerik liflerin sınıflandırılması. Elastomerik liflerin üretimi, polimerizasyon. Elastomerik liflerin üretimi, lif çekim sisitemleri. Elastomerik lif içeren ipliklerin üretim sistemleri. Elastomerik liflerin dokunması. Elastomerik liflerden dokunan kumaşların özellikleri. Elastomerik liflerin örülmesi. Elastomerik liflerden depolanması

TEK 3045 Yünlü Mamüllerin Yaş Terbiye İşlemlerinde Kalite Kontrol

Tekstil terbiye işlemlerinde uygulanan yaş prosesler hakkında genel bilgiler, yünlü mamüllerin yaş proseslerinde kimyasal seçimi, yaş proseste lif hasarı, karbonizasyon işleminde efektiflik, yıkama işleminde efektiflik, renklendirme(boyama-baskı) işleminde efektiflik, stabilizasyon işlemleri.

TEK 3047 Tekstil Liflerinin Analiz Metodları:

1.Liflerin analize hazırlanması, 2.Kalitatif analiz metodları, 3.Mikroskobik metodlar, 4.Erime noktası tayini, 5.Rutubet geri kazanımı, 6.Mekanik özellikler, 7.Yoğunluk tayini, 8.Yakma testi, 9.Boyama testi, 10.Kimyasal analizler, 11.Kantitatif fiziksel analiz metodları, 12. Kantitatif kimyasal analiz metodları.

TEK  3049 Düz Örme Teknolojisi 

Düz örme teknolojisine giriş. Düz örme teknolojisinin sınıflandırılması. Düz örmecilikte üretilen temel örgü yapıları. Düz örmecilikte desenlendirme teknikleri. Düz örme makineleri için desen hazırlığında kullanılan sistemler. Düz örme makineleri. Düz örme makinelerinde komple giysi üretimi. Düz örme makineleri ile kumaş üretiminde üretim hesabı, ortaya çıkan hatalar ve giderilme çareleri.

TEK 3077 Nanolif Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları

1.Nanolif tanımı, 2.Nanoliflerin avantajları, 3.Nanolif üretim yöntemleri (fibrilasyon, bikomponent, meltblown, spunbond), 4.Elektro çekim yönteminin tarihçesi, 5.Elektro çekim yönteminin modellenmesi, 6.Elektro çekim yönteminde etkili parametreler, 7.Nanoliflerin kullanım alanları

TEK 3085 Tasarım Sistemi

Tasarım sisteminin anlamının öğrenciye kavratılarak, tasarım planlaması yapılması, tasarım girdilerinin belirlenmesi, tasarımın gözden geçirilmesi, doğrulanması, gerekli değişikliklerin yapılması, tasarımın periyodik olarak değerlendirilmesi konularını içermektedir.

TEK 3087 Boyahane Laboratuvarı Tasarımı          

1. Boyahane Laboratuvarı Organizasyonu, 2. Laboratuvar Boyama Teknikleri ve Prosedürleri, 3. Boyarmaddelerin Değerlendirilmesi ve Testleri, 4. Yardımcı Kimyasalların Değerlendirilmesi ve Testleri, 5. Haslık Testleri, 6. Laboratuvar Boyama Ekipmanları ve Pilot Tesis, 7. Hata Araştırması ve Giderilmesi, 8. Boyahane Laboratuvarı Tasarımı ve Kurulması

TEK 3089  Moda Tasarımı I

Ders:İletişim. Görsel dil. Tasarım, estetik ve yaratıcılık. Tasarım prosesi. Tasarım elemanları. Tasarım ilkeleri. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme. Uygulama: Temel çizim çalışmaları. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme egzersizleri. Tasarım uygulamaları.  

TEK 3091 Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Yardımcı Kimyasallar

Yardımcı Kimyasalların Tanımı ve Tekstil Terbiyesinde Önemi. Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Yardımcı Kimyasalların Karakteristikleri ve Sınıflandırılmaları. Fonksiyonlarına Göre Yardımcı Kimyasallar

TEK 3093 Organik Tekstil Üretimi ve Sertifikasyonu

Organik tekstil nedir? Dünyada organik tekstil ürünlerinin pazarı. Organik tarım ve organik pamuk üretimi. Türkiye’de organik pamuk üretiminin gelişimi. Ülkemizde organik tarım konusundaki yasal düzenlemeler. Diğer organik tekstil malzemeleri (ipek). Çırçırlamadan son ürün ambalajlajına ve depolamaya kadar organik tekstil üretimi-genel prensipler. Organik tekstil standartları (GOTS ve OE 100 Standartları). Organik tekstillerin ön terbiye, boyama-baskı ve bitim (apre) işlemleri. Sosyal sorumluluk kriterleri. Sertifikalandırma. Organik tekstillerin geleceği.

TEK 3020 Kimyasal Liflerin Ring  İplikçiliğinde İşlenmesi

1.Karışımın amacı ve değerlendirilmesi 2.Karışım Yöntemleri 3.Karışım ipliklerinde mukavemet hesabı 4. Karışım hesapları 5. Kesikli lif üretim yöntemleri 6. Poliester liflerinin ring iplikçiliğinde işlenmesi 7.Akrilik liflerinin ring iplikçiliğinde işlenmesi 8.Viskon liflerinin ring iplikçiliğinde işlenmesi

TEK 3022 Kaplama ve Laminasyonla Üretilen Teknik Tekstiller

Kaplama ve laminasyona giriş. Yapışkan konfeksiyon telaları ve etiket kumaşları. Stor perdelikler ve ışık geçirmez (black-out) perdeler. Flokla kaplanmış teknik tekstiller. Otomotiv tekstillerinde kaplama ve laminasyon uygulamaları. Marina (denizcilik) tekstillerinde kaplama uygulamaları. Çadır ve brandalar. Baskı blanketleri ve taşıma bantları. Suni deriler. Şişme botlar ve balonlar.

TEK 3036 Tekstilde Bilgisayar Kontrollü Sistemler

Bilgisayar kontrollü sistemler ve tekstilde uygulamaları hakkında genel bilgi, Bilgisayar kontrollü sistemlerin temel üniteleri, Ara birim ve veri alış verişi, Paralel ve seri veri iletimi, Tahrik sistemlerinin bilgisayarla kontrolü, Ölçme sistemlerinden veri okunması, Bilgisayar destekli eğitim düzeneği ile pratik uygulamaların yapılması.

Tek 3038 Sentetik Liflerin Terbiyesi ve Boyanması

1.Poliester liflerinin boyanması 2.Poliester/pamuk karışımlarının boyanması 3.Poliamid liflerinin boyanması 4.Akrilik ve modakrilik liflerinin boyanması 5.Asetat ve triasetatın boyanması

TEK 3042 Konfeksiyonda İş ve Zaman Etüdü

1. Verimlilik kavramı, verimliliği etkileyen faktörler. 2.İş Analizi tanımı ve kapsamı. 3. İş ölçümü ve amaçları. 4. Akış ve Zaman türleri. 5. İş ölçüm teknikleri. 6. Performans derecesi. 7. İş örneklemesi. 8. Metot analizi

TEK  3050 Yuvarlak Örme Teknolojisi

Yuvarlak örme teknolojisine giriş. Yuvarlak örme teknolojisinin sınıflandırılması. Yuvarlak örmecilikte üretilen temel örgü yapıları. Yuvarlak örmecilikte desenlendirme teknikleri. Yuvarlak örme makineleri. Beden ölçülü üretim. Çorap makineleri. Yuvarlak örme makineleri ile kumaş üretiminde üretim hesabı, ortaya çıkan hatalar ve giderilme çareleri.

TEK 3056 Polimer Kimyasına Giriş

1.Polimerlerin tanım ve sınıflandırılması 2.Polimerlerin sentezi 3.Polimerizasyon prosesleri 4.Polimerlerin İşlenmesi 5.Polimerlerin yapısı 6.Polimer yapısının tayin edilmesi 7.Polimerlerin temel özellikleri 8.Yapı özellik temel ilişkisi 9.Lif oluşturan polimerler

TEK 3084 İplikçilikte Kalite İyileştirme ve Optimizasyon

1.İplikçilikte Proses Kontrol Kavramı ve Önemi, 2.İplikçilikte Karışım Kalitesi Kontrolü, 3.Çeşitli Son Kullanım Gereksinimlerine Göre Optimum Lif Karışımı, 4.Balya Yönetimi, 5.Pamukta Yabancı Madde Kontrolü, 6.Harman Hallaç Ve Tarak Makinasında Temizleme Verimliliği ve Telef Kontrolü, 7.Şeritte Neps Kontrolü, 8.İplikte Düzgünsüzlük ve Hata Kontrolü, 9.İplikte Numara, Mukavemet ve Periyodik Kütlesel Varyasyonların Kontrolü, 10.Makine ve Enerji Denetimi, 11.Proseste Kullanılan Hammadde, Makine, Aksam ve Ayarların Optimizasyonu ile Kalite İyileştirme, 12. İstatistiksel Verilerin Analiz Ve Tahminlenmesi

TEK 3088 Boyahane Otomasyon Sistemleri Tasarımı

1. Boyahane Organizasyonu, 2. Otomasyon Sistemleri Seçimi, 3. Otomasyon Sistemlerinin Kurulması, 4. Otomasyon Sistemlerinin Çalıştırılması, 5. Boyahane Veri Girişi ve Akışı, 6. Boyahane Proses Kontrolü, 7. Hata Araştırması ve Giderilmesi, 8. Boyahane Otomasyon Sistemi Tasarımı ve Kurulması

TEK 3090  Moda Tasarımı II

Ders: Görsel dil. Tasarım, estetik ve yaratıcılık. Giysi tasarımı. Moda ve moda tasarımcıları. Yaratıcılığın moda tasarımı üzerindeki etkileri.Tasarım elemanları ve ilkeleri. “Yeni giysi üretim sistemleri. Moda tasarım prosesi. Stil. ‘Haute couture’ ve ‘prêt e porte’. Aksesuarlar. Portfolyo. Lif, tekstil ve dokuma sanatları. Moda ve tasarımda yeni nesil kumaşlar.

Uygulama: Temel çizim çalışmaları. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme egzersizleri. Moda çizimi. Kumaş tasarımı. Portfolyo.

7. YARIYIL

 

8. YARIYIL

TEK 4023 Temel İplik Geometrisi

1.İplik tipleri ve yapıları 2.İplik Bükümü 3.Bükülmüş ipliklerin temel geometrisi 4.İplik numarası ve büküm katsayısı 5.Büküm kısalmasının teorik hesabı 6.Liflerin iplik  içerisinde  yerleşimi 7.İpliklerin özgül hacmi  8.Büküm iplik çapı ve büküm açısı arasındaki ilişki

TEK 4031 Kimyasal Tekstil Muayeneleri

Kalitatif ve kantitatif yöntemlerle tek lif ve karışım liflerden oluşan kumaşların analiz yöntemleri, terbiye işlemlerinde kullanılan temel kimyasallar ve yardımcı kimyasalların analiz yöntemleri( boyarmadde, apre maddesi, asit, baz, tuz analizleri), haşıl analizi, su analizleri (kazan suyu ve işletme suyunda baziklik tayini, su sertliğinin analizi), işlemlerin uygulanma şeklinden kaynaklanan ve kumaş üzerinde gözlenen hatalar ve analiz yöntemleri, materyalden üretim ve kullanım sırasında beklenen haslık özellikleri ve test yöntemleri aktarılacaktır.

TEK 4043 Dokuma Makineleri

Giriş, Dokuma makinelerinde zamanlama diyagramları, Dokuma makinelerinin tahrik sistemi, Atkı atma sistemleri, Tefe mekanizmaları, Ağızlık açma mekanizmaları, Kumaş çekme ve çözgü salma mekanizmaları, Dokuma makineleri teknik parametreleri ve dokuma makinesi seçimi.

TEK 4045 Çevre Dostu Üretim

1.Temiz üretim, kirlilik kontrol stratejileri 2.Su kirlilik kaynakları ve suyun karakteristiği 3.Su ve enerji tüketiminin optimizasyonu 4.Kimyasal kullanımının optimizasyonu 5.Proseslerin modifikasyonu

TEK 4047 Endüstriyel Amaçlı Kullanılan Lifler ve Özellikleri

Teknik tekstillerin tanımı ve sınıflandırılması, konvensiyonel tekstillerle farklılıklar. Filtrasyon amaçlı kullanılan lifler ve tekstiller. Koruyucu tekstiller ve bu amaçla kullanılan lifler. Kimyasallara karşı dayanıklı lifler. Isıya karşı dayanıklı lifler. Tıbbi tekstiller ve bu amaçla kullanılan lifler. Otomotiv tekstilleri  emniyet kemerleri. Otomotiv tekstilleri  hava yastıkları. Otomotiv tekstilleri  kord teknolojisi. Süper emici lifler  Jeotekstiller. Jeotekstillerde kullanılan lifler. Yüksek performanslı lif üretiminde yeni prosesler. Değişik

TEK 4049 Konfeksiyonda Organizasyon Ve Planlama

Üretim yönetimin tanımı ve amaçları. İşletme organizasyonunun esasları. Üretim sistemleri. Konfeksiyon işletmelerinde üretim sistemleri. Dikim bantlarının oluşturulması ve dengelenmesi. Üretim organizasyonunda etkili olan parametreler. Üretim planlaması ve organizasyon. Konfeksiyon işletmelerinde üretim planlaması faaliyetleri

TEK 4053 Lif Oluşturan Polimerlerin Yapı ve Özellikleri :

1.Polimerlerin sınıflandırılması, 2.Polimerizasyon reaksiyonları, 3.Polimerlerde oluşan bağlar, 4.Selülozun yapısı ve özellikleri, 5.Keratinin yapısı ve özellikleri, 6.Fibroinin yapısı ve özellikleri, 7.Rejenere selülozun yapısı ve özellikleri, 8.Poliesterin yapısı ve özellikleri, 9.Poliamidin yapısı ve özellikleri, 10,Olefin grubu polimerlerin yapısı ve özellikleri, 11Vinil grubu polimerlerin yapısı ve özellikleri.

TEK 4055 Çözgülü Örme Teknolojisi

Çözgülü örme teknolojisine giriş. Çözgülü  örme teknolojisinin sınıflandırılması. Çözgülü örmecilikte üretilen temel örgü yapıları. Çözgülü örmecilikte desenlendirme teknikleri. Çözgülü örme makineleri.Triko(Çözgü otomat) Makineleri. Raşel makineleri. Çözgülü örme makineleri ile kumaş üretiminde üretim hesabı, ortaya çıkan hatalar ve giderilme çareleri.

TEK 4057 Renk Ölçüm Sistemleri Ve Standartları

1. Işığın Yapısı ve Madde ile olan İlişkisi, Işık Kaynakları ve Aydınlatıcılar, 2. Işık ile Yüzeyin İlişkisi ve Renk Oluşumu, 3. Renk Ölçüm Cihazları ve Kullanımları, 4. Kolorimetri ve CIE Sistemi, Renk Uzayı Kavramı, Renk Farkı ve Değerlendirilmesi, 5. Bilgisayarlı Renk Eşleştirme ve Uygulanması, Geçer/Kalır Kararları, 6. Laboratuvardan İşletmeye Geçiş ve Uyumun Sağlanması, 7. Renk Standartlarının Kullanımı ve Uygulanması

TEK 4063 Kesikli Lif İplikçiliğinde Üretim Planlaması ve Maliyet

1. Kısa lif iplik işletmelerinde işlem akışı, 2. İplik işletmesindeki makinaların üretim kapasiteleri, 3. İplik üretim planlaması, 4. Maliyetin tanımı, tipleri ve maliyet hesaplama yöntemleri, 5. İplikçilik sistemleri ve ülkelere göre maliyet faktörlerinin dağılımı.

TEK 4085 Tasarım Metotları

Bir tasarımın gerçekleştirilmesi sürecinde gereken bilgileri toplama ve işleme, tasarımın yapılabilirliğini araştırma bu amaçla gerekli olan tasarlama stratejilerini belirleme ve uygun tasarım modellerini kurmayı kapsar.

TEK 4089 Giysi Kalıpçılığı

Ders: İnsan vücudunun özellikleri. Vücut oranları. Vücut ölçülendirme sistemleri ve standartları.Vücut ölçüleri ve kalıp ölçüleri arasındaki ilişki. Kalıp hazırlama. Beden ölçüsüne göre kalıp büyütme/küçültme. Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama sistemleri. Uygulama: Üç boyutlu basit formlar için kalıp hazırlama. Ölçü alma. Giysi üzerinden kalıp çıkarma. Temel kalıplar. CAD.ASSYST. LAY.ASSYST.

TEK 4093 Dokuma Kumaşların Oluşumu

Dokuma Kumaş Yapısının Tanıtımı. Dokuma Tezgahında Kumaş Oluşumu. Dokuma İşleminde Atkı Sıklığını Kontrol Metotları. Sıklık Teorileri. Gerginlik-Kıvrım İlişkileri. Çözgü Gerginliğinin Tezgah Eni Boyunca Değişimi ve Bu Değişimin Kumaş Oluşumuna Etkileri.

TEK 4097 Tekstil Terbiye İşletmelerinde Su Kalitesi ve Hazırlanması 

Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri. Tekstil terbiye  proses suyu hazırlık işlemleri. Tekstil terbiye atık sularının oluşturduğu sorunlar ve arıtım yöntemleri

TEK 4099 Tekstil Ink-Jet Baskıcılığı 

Ink-jet baskıcığına giriş. Ink-jet baskıda kullanılan temel prensipler. Ink-jet baskı sistemleri ve teknik özellikleri. Ink-jet baskıda yazılım ve görevleri. Ink-jet baskı mürekkepleri (boyaları). Ink-jet baskı öncesi kumaşlara uygulanan ön işlemler. Ink-jet baskıda sık karşılaşılan hatalar. Ink-jet baskıda gelişme trendleri.

TEK 4016 İstatistik Analiz Metotları

Değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler. Tahmin ve Karar teorileri. Varyasyon analiz teknikleri

TEK 4026 Fantazi İplik Üretimi ve Özellikleri

1.Fantazi ipliklerin tanımı ve sınıflandırma şekilleri 2.Fantezi iplik  üretim metotları 3.Oyuk iğli fantazi büküm makineları 4.Fantazi ipliklerde efektlerin programlanması 5.Fantazi iplikçilikte üretim hesapları 6.Fantazi büküm makinalarındaki gelişmeler 7.Şenil iplik üretimi ve özellikleri 8.Şenil iplik makinalarındaki gelişmeler

TEK  4032 Örme Analizi ve Tasarımı

Örme Kumaş Analizinin Temel İlkeleri. Atkılı Örmecilikte üretilen kumaşların analizi. Düz örme makinesinde üretilen kumaşların analizi. Yuvarlak örme makinesinde üretilen kumaşların analizi. Çözgülü örmecilikte üretilen kumaşların analizi.  Örme kumaş tasarımının ilkeleri. Örme giysi tasarımı  Bilgisayar destekli örme kumaş tasarımı.  Standart örme kumaş tipleri. Örme kumaşlarda kalite kontrolü. Örme kumaşlarda hata analizi.

TEK 4044 Dokuma Teknikleri Ve Makineleri

Özel kumaş yapılarına giriş, Havlu kumaş teknolojisi, Havlu dokuma makineleri, Kadife dokuma kumaş yapıları ve makineleri, Halı teknolojisi ve halı dokuma makineleri.

TEK 4046 Tekstil İşletmelerinde Enerji ve Su Tasarrufu

1.Tekstil isletmelerinde enerji ve su tasarrufu 2. Temel islemlerinin ve makinalarının Karakteristiği 3.Su ve enerji tüketiminin optimizasyonu 4. Kimyasal kullanım optimizasyonu 5. Proseslerin modifikasyonu teknik tekstilleri incelemek amacıyla laboratuar çalışması.

TEK 4050 Konfeksiyon İşletmelerinde Kalite Kontrol

Kalite kontrolün tanımı. Konfeksiyon işletmelerinde kalite kontrol sistemleri. Konfeksiyon mamullerindeki hataların sınıflandırılması. Kalite kontrol çeşitleri. Kalitenin değerlendirilmesi. Kontrol  diyagramları, pareto ve neden-sonuç diyagramı. Kontrol şemaları. Toplam kalite kontrol yöntemi. Standartlar ve ISO 9000.

TEK  4054 Örme Mamüllere Uygulanan Terbiye İşlemleri 

Örme mamüllere uygulanan terbiye işlemleri, aplikasyon teknikleri, yıkama işlemleri ve makineleri, kurutma makineleri, yakma makineleri, ağartma işlemleri ve makineleri, boyama - baskı işlem ve makineleri, apre işlemleri ve makineleri, makineler ve kimyasallardaki son yenilikler. 

TEK 4056 Tıbbi Tekstiller :

1.Tıbbi tekstiller pazarı, 2.Tıbbi tekstillerin özellikleri, 3.Tıbbi tekstillerin sınıflandırılması, 4.Yara bakım ürünleri, 5.Kanı temizleyen cihazlar, 6.Ameliyathane ürünleri, 7.Ameliyat iplikleri, 8.Yumuşak doku implantları, 9.Ortopedik implantlar, 10.Suni damarlar

TEK 4058 Mikrolif  Materyallerin Boyanması       

1. Mikrolif Kavramı ve Önemi, Mikroliflerin Kullanım Yerleri, 2. Mikrolif Üretim Metotları, 3. Mikrolif Materyallerin Önterbiye İşlemleri, 4. Mikrolif Materyallerin Boyanma İşlemleri, 5. Lif İnceliği ile Boya Alımı Arasındaki İlişki, 6. Boyanmış Mikrolif Materyallerin Yüzey ve Görünüm Özellikleri, 7. Boyama Hatalarının Araştırılması ve Giderilmesi

TEK4064 Fantezi Kumaşların Terbiyesi  

Fantezi kumaş terbiyesine giriş. Elastanlı (Likralı) fantezi kumaşların üretiminde ve depolanmasında dikkat edilecek hususlar. Elastanlı kumaşların ön terbiye, boyama, baskı ve bitim işlemleri. Polyester mikroelyaf kumaşların terbiye işlemleri. Asetat kumaşların terbiye işlemleri. Rejenere selülozik mamullerin terbiye işlemleri. Bazı önemli karışım kumaşların terbiye işlemleri.

TEK 4090  Konfeksiyonda Malzeme Bilgisi

Konfeksiyonda kullanılan malzeme ve aksesuarlar. Kumaşlar. Astar. Tela. Dikiş iplikleri. Kapama/bağlama elemanları. Süsleme malzemeleri. Etiketler. Eko-etiketler. Diğer yardımcı malzemeler (vatka, elastik bant vs.). Aksesuarlar. Paketleme ve paketleme malzemeleri.

TEK 4092 Tekstil Malzemelerinde Hata ve Hasar           

1. Tekstil malzemelerinde hata ve hasar kavramına giriş, 2. Çeşitli hata ve hasar tiplerinin tespitinde kullanılan cihaz ve yöntemler, 3. Çeşitli tekstil malzemelerinde görülen hata ve hasarlar, 4. Çeşitli tekstil malzemelerinde görülen hata ve hasarların oluşum sebepleri ve bunların giderilme çareleri.

TEK 4096 Yeni Nesil Lifler

Birinci jenerasyon fonksiyonel lifler( Mekaniksel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik fonksiyonlar),  ikinci jenerasyon fonksiyonel lifler (Isıya dayanıklı lifler, UV koruması sağlayan lifler, optik lifler, deodorant lifler, anti bakteriyel lifler), üçüncü jenerasyon fonksiyonel lifler (Farklı fonksiyonların kombinasyonuyla elde edilen lifler, ışığı absorplayan ve ısı yayan lifler, anti bakteriyel ve deodorant özellikli lifler), dördüncü jenerasyon fonksiyonel lifler (akıllı lifler-bilgi depolayan, işlem yapan lifler, çevreyle uyumlu lifler

TEK 4098 Tekstilde Biomimetik Uygulamalar

Biyomimetik kavramı nedir? Kavram üzerinden hareket ederek doğada var olan çeşitli bitkilerin ve canlıların sergilediği davranışların esası ve temelde fonksiyonel özellikte (kendi kendine temizlenebilme, adhezyon davranışı, sürtünmenin ve turbulansın azaltılması, kuru kalma vb.) tekstil malzemelerinin eldesinde biyomimetik uygulamalarının kullanımı aktarılacaktır.

 

 


Copyright © 2012
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL