Please click for English


Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Bitirme Ödevi Dersine YazIılma Prosedürü

 

Danışman öğretim üyesi öğrencinin “bitirme ödevi” ders kaydını sistemden onaylamalıdır.

 

Öğrenci Tekstil Mühendisliği Bölüm Sekreterliğinden alacağı Bitirme Ödevi Alış Formunu doldurarak, Bitirme Ödevi almak istediği öğretim üyesine bu formu teslim etmelidir.
(Form Bölüm web sayfamızda da mevcuttur. İnternet ortamından alınan form doldurularak onay alınmak üzere ilgili öğretim üyesine iletilecektir.)

 

Öğretim üyeleri ders kayıt haftası sonunda (24 Eylül 2010) bitirme ödevi vereceği öğrenci listesini Tekstil Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir.

 

Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca Bitirme Ödevi listeleri oluşturularak ilan edilecektir.

 

Öğrenciler Bitirme Ödevi almak istediği öğretim üyesi ile birlikte Bitirme Ödevi konu formunu doldurarak Tekstil Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edeceklerdir.

 

Bitirme Ödevi Alış Formu

Bitirme Ödevi Konu Formu

 

Tekstilde Tasarım Yöntemleri Dersi Uygulama Esasları

   

Öğrenci Tekstil Mühendisliği Bölüm Sekreterliğinden alacağı Tekstilde Tasarım Yöntemleri Ders Seçim Formunu doldurarak dersini almak istediği öğretim üyesine bu formu teslim etmelidir.
(Form Bölüm web sayfamızda mevcuttur. İnternet ortamından form doldurularak ilgili öğretim üyesine elektronik posta ile iletilebilecektir. Bu durumda ilgili öğretim üyesinden onay alınmalıdır.)

 

 Tekstilde Tasarım Yöntemleri dersi için öğrenci sayılarının belirlenmesinde her öğretim üyesi için örgün eğitimde 5, ikinci örgün eğitimde 3 öğrencilik kontenjan ayrılmıştır.

 

Öğretim üyeleri, ders kayıt haftası sonunda Tekstilde Tasarım Yöntemleri dersini alan öğrenci listesini Tekstil Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir.

 

Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca Tekstilde Tasarım Yöntemleri ders listeleri oluşturularak ilan edilir.

 

Tekstilde Tasarım Yöntemleri dersinin yıl içi değerlendirmesi, öğrencinin dönem içi derse devam durumu ve ara sınav haftasında teslim edilecek rapora göre yapılacaktır.

 

Tekstilde Tasarım Yöntemleri dersinin yıl sonu değerlendirmesi, final sınav haftasında, Tekstilde Tasarım Yöntemleri dersini aldıkları öğretim üyesinin de bulunduğu jürilerde yapacakları sözlü sunuma ve verecekleri rapora göre yapılacaktır.

 

TEK4072 Tekstilde Tasarım Yöntemleri I Ders Seçim Formu

TEK4072 Tekstilde Tasarım Yöntemleri II Ders Seçim Formu