Please click for English


İsim

:

Yusuf ULCAY

Ünvan

:

Prof.Dr.

e-mail

:

ulcay@uludag.edu.tr

Tel

:

0224 294 20 45

Oda Numarası

:

404

URL

:

Derslerimle ilgili duyurulara ve dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Uzmanlık Alanları

:

Tekstil Maddeleri,  Kompozit malzemeler, Tıbbi tekstiller


Eğitim :

Lisans   : 1978-1982, Tekstil –Makine Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Y.Lisans: 1982-1986, Tekstil Bilimleri. Maryland Üniversitesi, College Park, MD 20742  USA.

Doktora : 1986-1989, Tekstil Bilimleri. Maryland Üniversitesi, College Park, MD, 20742  USA.


Bilimsel Faaliyetler :

Yrd.Doç.Dr.: Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Doç.Dr.      : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr.     : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 1993-1996


Verdiği Lisans Dersleri :

-


Verdiği Lisansüstü Dersleri :

-


Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :

Mehmet Karahan, Kompozit Malzemeler Için, Yüksek Performanslı Spectra® Liflerinde Arabirim Kuvvetinin Çeşitli Kimyasallar Etkisinde Incelenmesi

Nevin Koçak Karahan, Polyester Mikroelyaf Materyallerinin Ön Terbiye ve HT Boyama Parametrelerinin Araştırılması

Mihriban Akyol, Tekstil Malzemelerinin Kompozit Yapıda Bağ Yapma Davranışlarının Farklı Metotlar Altında İncelenmesi

Şuhratbek Ciyanbekov, Pamuklu Kumaşlarının Reaktif Boyarmaddelerle Kontunü Boyanmasında Fiksaj İşleminin Mikrodalga Isıtması ve Buharlama Kombinasyonu İle Gerçekleştirilmesi

Mustafa Tezyaparlar, Kumaş Damarlarda (Vascular Graft), Yapı Parametrelerinin, Protez Performansına Etkilerinin İncelenmesi 

Zelfi Demir, Novoloid Lifinin Mukavemetinin Lif Ve İplik Bazında, Çeşitli Fiziksel İşlemler (RF, MW, Radyasyon) Sonunda İncelenmesi

Semiha Eren, Tekstil Yapay Damarlarının Performans Özelliklerine Yapısal Parametrelerin Etkisi

Azat Annaseyidov, Pamuk İpliklerinde Tüylülük ve Buna Etki Eden Hammadde Parametreleri

Mutlu Zıvalı, Hava tekstüre iplik üretiminde; hav yüksekliği, hav iplik kesiti ve silikon işleminin, bu iplikten yapılan kumaşın aşınma ve pilling özelliklerine etkisinin araştırılması


Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :

Mehmet Kanık, Pigment Baskı Yönteminde Mikrodalga Teknolojisinin Kullanımı ve Uygulama Parametrelerinin Optimizasyonu

Remzi Gemci, Lif Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerde Aşınma ve Isı İletimlerinin İyileştirilmesi

Şule Altun, Polyester Lif Üretim Atıklarından Granül Eldesi İçin Ekstüder Dizaynı ve Elde Edilen Granül Özelliklerinin İncelenmesi

Mehmet Karahan, Teknik Tekstillerde Kullanılan Yüksek Performanslı Liflerin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması


Yayınlar :

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

Y. Ulcay, B. Pourdeyhimi “Mechanıcal-Propertıes Of Composıtes Reınforced Wıth Spectra Fıbers - The Influence Of Fıber-Matrıx Interfacıal Bondıng” Abstr Pap Am Chem S 201: 79-Cell Part 1 Apr 14 (1991)

Y. Ulcay, B. Pourdeyhimi, and I. Block, "Mechanical Performance of Ultra-High Strength Polyethylene Fibers", Composite Engineering, pp. 145-156, October, (1991).

J. Sobus, B. Pourdeyhimi, J. Gerde and Y. Ulcay, "Assessing Changes in Texture with Appearance Loss in Carpets: Gray Level Co-Occurrence Analysis", Textile Research Journal, V 61, No:10, pp. 557-567, (1991).

J. Sobus, B. Pourdeyhimi, B. Xu and Y. Ulcay, "Evaluating Carpet Appearance Change Using Mathematical Morphology: Coveriance", Textile Reseach Journal, V 62, No:1, pp. 26-39, (1992).

Y. Ulcay, R, Özcan, ve B Yıldız, “Impact and Sheer Behavior of PMMA Bone Cement  Mounted to Metal and Bone”, Technology and Health Care (Int. Journal of Health Care Engineering), Ed. A.E. Engin, P.F. Niederer, V 10, N 3-4, Sayfa 293-296, (2002) 

Y. Ulcay, ve S. Altun “Effects of Gamma Irradiation on Some Mechanical Properties of Novoloid Fibers”, Fibers and Polymers. V 5, N 2, sayfa 156-159, (2004)

S. Altun ve Y. Ulcay, “Improvement of Waste Recycling in PET Fiber Production”, Journal of Polymer and the Environment”, V 12, N 4 October, Sayfa 231-237, (2004)

Y. Ulcay ve B. Pourdeyhimi “Effects of Dilation on the Mechanical Characterization of Vascular Prostheses” Fibers and Polymer, V6, N 1, 49-54, (2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

Y. Ulcay and B. Pourdeyhimi, "Assessment of Burst Strength and Dilation in Vascular Grafts", Tekstil ve Mühendis, No:34, pp. 189-199, August, (1992).

Y. Ulcay and E. Karaca, "Ameliyat İpliklerinin Gelişimi, Hammaddeleri ve Özellikleri”, Tekstil & Teknik, V 9, No:106, pp. 101-106, (1993).

Y. Ulcay and E. Karaca, "Ameliyat İpliklerinin Kullanım Özellikleri", Tekstil & Teknik, V 9, No:107, pp. 104-107, (1993). 

Y. Ulcay and N. Ceylan, “Ameliyat İpliklerinin Gelişimi, Hammaddeleri ve Özellikleri", Tekstil & Teknik, V 10, No:113, pp. 102-115, June, (1993).

Y. Ulcay, "Yapay Graftlarda Kullanılan Polyester Kumaşlara Uygulanan Bazı Çektirme Metodlarının Mukavemet Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Tekstil & Teknik, V 10, No:114, pp. 98-104, July, (1993).

M. Karahan and Y. Ulcay, "UHMWPE Spectra® Lifleri ve Kompozit Yapılarda Kullanımları", Tekstil  Maraton, V 4, No:1, pp. 17-33, (1994). 

Y. Ulcay, "Seramik Liflerin Üretimi, Özellikleri ve Kullanım Alanları", Tekstil & Mühendis, No:45, September, (1994).

Y. Ulcay ve M. Karahan “Tekstilde İstatistiki Uygulamanın Kalite Kontrole Etkisi”, Tekstil Maraton, No:4, Sayfa: 51-58, (1995)

M. Karahan ve Y. Ulcay, "Itma-95'de Dar Dokuma ve Kroket Makinaları", Tekstil Maraton No:  6, Sayfa: 50-67, (1995)

Y. Ulcay, "İstatiksel Proses Kontrol", Tekstil Maraton, No:2, Sayfa 71-80, (1996)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polyester İplik Üretim Atıklarının Termomekanik Yöntemle Geri Kazanılması I”, Tekstil & Teknik, sayfa 76-82, Ağustos (1996)  

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polyester İplik Üretim Atıklarının Termomekanik Yöntemle Geri Kazanılması II”, Tekstil & Teknik, sayfa 43-47, Eylül (1996)  

R. Gemci ve Y. Ulcay, “3D Tesadüfi Dağılımlı Kısa Lif takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerde Isı İletimi”, Tekstil Maraton, Sayı 6, sayfa 31-40, Aralık (1996)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat (PET) Şişe Atıklarının Termomekanik Yöntemle İplik Elde Edilmesi”, Tekstil & Teknik, sayfa 51-58, Aralık (1996)

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Yumuşak Salmastralarda Üretim Parametrelerinin Kullanım Özellikleri Üzerine Etkisi”, Tekstil & Teknik, sayı143, sayfa 102-116, Aralık, (1996)

R. Gemci ve Y. Ulcay, “Lif takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Aşınma ve Isıl İletim Davranışları”, Tekstil & Teknik, sayı 144, sayfa 38-46, Ocak (1997)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polipropilen Liflerinin Tarihsel Gelişimi”, Tekstil Maraton, sayfa 26-28, Ocak-Şubat, (1997)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polipropilen Üretimi”, Tekstil Maraton, sayfa 27-31, Mart - Nisan, (1997)

M. Karahan ve Yusuf Ulcay, “Multi-Flex Örgü Tekniği ile Üretilen Kompozit Yapılı Sızdırmazlık Elemanlarının Üretimi, Özellikleri ve Kullanım Alanları”, Tekstil Maraton, Mart-Nisan Sayı 2, sayfa 77, (1998) (7. Denizli Malzeme Sempozyumundan tekrar baskı)

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Kalite Kavramı”, Tekstil Maraton, Mayıs-Haziran, sayı:3, sayfa 51-55, (1998)

Ş. Altun, Y. Ulcay ve Z. Evran, “Çekim İşleminin Polipropilen Liflerinin Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi”, Tekstil Maraton, Temmuz-Ağustos, sayı:4, sayfa 26-29, (1999)

Ş. Altun, ve Y. Ulcay, “Klasik Tekstil Üretimi Esnasında Ortaya Çıkan Atıklar, Nedenleri ve Geri Kazanım Yöntemlerine Genel Bir Bakış”, Tekstil Maraton, Temmuz-Ağustos, sayı:4, sayfa 48-64, (1999) 

Y.Ulcay ve E. Güllü, “Balistik Amaçlı Lif Takviyeli Kompozit Panellein Performansında Lif-Matriks Arabiriminin Etkisi”,  Tekstil Maraton, Kasım-Aralık, Sayı: 6, Sayfa 71-76, (1999)

Y.Ulcay ve E. Güllü, “Firma Hedefleri ve Stratejileri”,  Tekstil Maraton, Kasım-Aralık, Sayı: 6, Sayfa 77-81, (1999).

M. Karahan Y. Ulcay, ve B. Pourdeyhimi, “Yapay Tekstil Damarların Dinamik Kampleansı”,  Tekstil Maraton, Ocak - Şubat, Sayı: 1, Sayfa 69-73, (2000).

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Dinamik Ekipmanlarda Sızdırmazlık Elemanı Olarak Kullanılan Yumuşak Salmastralarda Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi”, Tekstil Maraton, Mart - Nisan, Sayı: 2, Sayfa 53-68, (2000).

Y. Ulcay, Ş. Altun ve M. Karahan, “Yanabilirlik Ve Tekstil Materyallerinin Yanmasını Etkileyen Faktörler”, Tekstil Maraton, Mart - Nisan, Sayı: 2, Sayfa 75-80, (2000).

Y. Ulcay, Şule Altun, ve M. Karahan, “Biyolojik Olarak Uyumlu Yapay Tekstil Damarlarının Performans Standartlarının Seçiminde Göz Önüne Alınan Değerler”, Tekstil Maraton, Eylül Ekim, Sayfa 78-81, (2000).

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Dinamik Ekipmanlarda Sızdırmazlık Elemanı Olarak Kullanılan Yumuşak Salmastralarda Sürtünme Ve Sızdırmazlık Özelliklerinin İncelenmesi”, Tekstil Maraton, Mayıs-Haziran, Sayfa. 60-79, 2000

Y. Ulcay, M. Akyol ve R. Gemci, “Polimer Esaslı Lif Takviyeli Kompozit Malzemelerin Arabirim Mukavemeti Üzerine Farklı Kür Metotlarının Etkisinin İncelenmesi”, U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, V 7, Sayı 1, Sayfa 93-116, (2002)

E. Güllü ve Y. Ulcay, “Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Bir Uygulama”, U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, , V 7, Sayı 1, Sayfa 71-92, (2002).

S. Altun ve Y. Ulcay “Polietilen Tereftalat (PET) polimerinde Ekstrüder İçerisinde Önemli Olan Bozunmalar”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi”, Cilt 9, Sayı 1, sayfa 89-93, (2003)

H. Gümüşkaya ve Y. Ulcay, “Development of a LAN System for Textile Computer Integrated Manufacturing”, U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 45-52, (2003).

R. Gemci ve Y. Ulcay, “İğ Devrinin Dokuma Ve Triko İpliklerin Kalitesi Üzerine Etkisi”, ”, U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 25-38 (2003).

R. Gemci ve Y. Ulcay, “3 Boyutlu Tesadüfi Dağılımlı Aramid Novoloid ve Cam Lif Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Aşınma Direnci”, ”, U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (Yayına kabul edildi).(2003).

Y. Ulcay, Ş. Altun ve F. Durmaz, “Lif Takviyeli Çimento Kompozitlerin Eğilme Davranışlarının İncelenmesi”, Tekstil Maraton, (Yayına Kabul edildi), (2004)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B. Pourdeyhimi, Y. Ulcay, M. Singer and I. Block, "Mechanical Characteristics of Spectra 900 and Spectra 1000 High Strength Polyethylene Fibers", ASME Pressure Vessels and Piping Conference, Advances in Macro-Mechanics of Composite Material Vessels and Components, (ed. D. Hui and T.J. Kozik), 146, pp. 137-141, Pittsburgh, Jun (1988). 

Y. Ulcay, I. Block and B. Pourdeyhimi, "Improving the Bond Strength of Spectra 900 and Spectra 1000 High Strength Polyethylene Fibers by Chemical Etching", ASME Energy-source Technology Conference and Exhibition, Composite Materials Technology, 1990, (ed. D. Hui and T.J. Kozik), pp. 23-26. Jan (1990).

B. Pourdeyhimi, Y. Ulcay and H.D. Wagner, "Elastic properties of Acrylic Bone Cements Reinforced with Ultra High Strength Polyethylene Fibers:  The Effect of Bond Strength", ASME Energy-source Technology Conference and Exhibition, Composite Materials Technology, 1990, (ed. D. Hui and T.J. Kozik), pp 131-136, Jan (1990).

Y. Ulcay, V. Agarwal and B. Pourdeyhimi, "The Effect of Chemical Etching on the Fracture Toughness of 3D Randomly Distributed Spectra 900 and Spectra 1000 Discontinuous Fiber Reinforced Composites", ASME Energy-source Technology Conference and Exhibition, Composite Materials Technology, 1991, (ed. D. Hui and T.J. Kozik), pp. 51-58, Jan (1991).

Y. Ulcay, V. Agarwal and B. Pourdeyhimi, "Elastic Properties of 3D Randomly Distributed Spectra 900 and Kevlar 49 Discontinuous Fiber Reinforced Composites", ASME Energy-source Technology Conference and Exhibition, Composite Materials Technology, 1991, (ed. D. Hui and T.J. Kozik), pp.37-40, (1991).

Y. Ulcay and B. Pourdeyhimi, "A Study on Bonding Properties of Kevlar 149 Fibers for Use in PMMA Bone Cements", Proceedings of the ASME  First European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Design Analysis, Machinability and Characterization of Composites, (Ed. F. Veniali, A. Ertaþ, A. Dillio and V. Tagliaferri), V 6, pp. 143-148, July, (1992).

Y. Ulcay and B. Pourdeyhimi, "Statistical Analysis of Tensile Strength of Kevlar 149 Fibers", Proceedings of the ASME  First European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Design Analysis, Machinability and Characterization of Composites, (Ed. F. Veniali, A. Ertaþ, A. Dillio and V. Tagliaferri), V 6, pp. 149-154, July, (1992).

B. Pourdeyhimi and Y. Ulcay, "Mechanical Properties of Vascular Prostheses", Proceedings of the ASME  First European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Design Analysis, Machinability and Characterization of Composites, (Ed. F. Veniali, A. Ertaþ, A. Dillio and V. Tagliaferri), V 6, pp. 107-114, July, (1992).

B. Pourdeyhimi, Y. Ulcay, R. Ramanathan and J. Jobus, "Measuring Heat of Polimerization in Acrylic Bone Cements Using Infra-Red Thermographs", ASME Energy-Source Technology Conference and Exhibition, Composite Materials Technology, 1993, (ed. D. Hui and T.J. Kozik), January, (1993).

Y. Ulcay and M. Yazıcı, "Effect of Notch Depth on the Elastic Properties of 3D Randomly Distributed E-Glass Fiber Reinforced Polyester Composites", Proceedings of the ASME  Second European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Integrated Design and Manufacturing of Composites,  V 64, No 2 pp. 203-212, (Ed. F. Veniali, A. Ertaþ,), 4-7 July, London, (1994).

Y. Ulcay and B. Pourdeyhimi, "A Study of Reinforcement Selection for Poly (Methyl Methacrylate) Bone Cement for Surgical Implantation", Proc. of the ASME  Second European Joint Conference on Eng. Systems Design and Analysis, Integrated Design and Manufacturing of Composites, V 64, No 2, pp. 193-202, (Ed. F. Veniali, A. Ertaþ,), 4-7 July, London, (1994).

Y. Ulcay, O. Kopmaz, R. Özcan and M. Yazýcý, "Effect of Chemical Etching on Impact Behavior of 3D Randomly Distributed Kevlar® 49 Short Fiber Reinforced Composites", Proceedings of the ASME  Second European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Integrated Design and Manufacturing of Composites, V 64, No 2, pp. 103-109, (Ed. F. Veniali, A. Ertaþ,), 4-7 July, London, (1994).

Ş. Altun, M. Karahan ve Y. Ulcay, "Investigation of the Effect of Radiation on the Mechanical Properties of the Fibers and Their Usage in Fiber Reinforced Plastics Composites" 20. BPF Composites Congress'96, 11-12 September, Hinckley, Leics, England (1996)

Y. Ulcay, “Kimyasal çektirme İşleminin Suni Damarların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi”,” PROGRESS-98 Abstraklar Kitabı, sayfa 233, Ivonova Rusya, 2-5 Haziran (1998)

Y. Ulcay ve Ş. Altun, “Termo-mekanik Yöntemle Polyester Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanımı” ”,” PROGRESS-98 Abstraklar Kitabı, sayfa 227, Ivonova Rusya, 2-5 Haziran (1998)

Y. Ulcay ve M. Karahan, “Trapozoidal Salmastra Malzemelerinin Üretiminde Optimizasyon”, PROGRESS-98 Abstraklar Kitabı, sayfa 228, Ivonova Rusya, 2-5 Haziran (1998)

M. Karahan, Y.Ulcay ve Ş. Altun, “Brief Comments on Turkish Garment and Automotive Warp Knitting Industry”, PROGRESS-2000 Özetler Kitabı,  Ivonova Rusya, 17-19 Mayıs, (2000), s. 315

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “A Comparative Investigation of Utilization Methods of solid Textile Wastes in Turkey” Recovery, Recycling, Re-integration 5th World Congress and Trade show, Toronto, Ontario, June 5-9 2000,

Y. Ulcay ve Ş. Altun, “An Economical Analysis of Solid Textile Wastes A Case Study: Turkey”, Recovery, Recycling, Re-integration 5th World Congress and Trade show, Toronto, Ontario, June 5-9 2000,

Y. Ulcay, Ş. Altun ve R. Gemci, “Flammability of Textiles and Some Factors Affecting Burning of Textile Woven Fabrics”, XII Cortep Ways For The Future in Textile and Leather Science and Engineering” Proceedings of the XII-th Textile and Leather Romanian Conference, Section: Structur & Technology of Woven and Nonwoven Fabrics, Gh.Asachi Technical University, Iasi- October 17-19, 2002, page 53-74. (2002) 

Y. Ulcay ve S: Eren, “Comparison Of Chenille And Air-Texture Yarns For Upholstery Fabrics”, II. International İstanbul Textile Congress, 22-24 April 2004, İstanbul, (2004)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler :

Y. Ulcay, "Fiber-Matrix Interfacial Bonding in Composites", METU Tenth Anniversary Symposium Proceeding, Department of Aeronautical Engineering, pp. 371-384, 22-26 July, (1992).

Y. Ulcay, "Yapay Tekstil Damarlarýna Uygulanan Kimyasal Çektirme Ýþleminin, Yapýnýn Büzülmesi Üzerine Etkisi ", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dergisi, Özel Yayýn, V 1, pp. 359-370, April, (1994).

M. Karahan, N. Koçak and Y. Ulcay, "Farklý Dispers Boyarmaddelerle Boyanmýþ Polyester Mikroliflerinin Haslýk Özellikleri” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dergisi, Özel Yayýn, V 1, pp. 409-426, April, (1994).

Y. Ulcay, S. Parlak ve S. Sürmene, "Damar Protezlerde Kimyasal Çektirmenin Sızdırmazlık Üzerine Etkisi", Biyomed 3, 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı,11-14 Aralık 1996,  Ed. Y. Ulcay, Sayfa: 11, (1996)

Y. Ulcay, S. Parlak ve S. Sürmene, "Effect of Chemical Compaction on Blending of Vascular Grafts”, Proceedings of The Third National Symposium on Biomedical Science & Technology, 11-14 December 1996, pp 19-20 (1996)

Y. Ulcay, "İstatiksel Proses Kontrol", 1. UluslararasıTekstil Sempozyum Kitabı, Sayfa: 78-86, 27-29 Mart (1996)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, "Polyester İplik Üretim Atıklarının Termo-Mekanik Yöntemle Geri Kazanılması",  1. Ulusal Çevre Sempozyumu, Bildiri Kitabı, sayfa , (1996)

Y. Ulcay, “Türkiye Tekstil Sektörünün içinde Bulunduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Detma-1’97, 21-22 Mart 1997, 1. Denizli Tekstil Kongresi, sayfa 15-20, (1997)

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Yapay Tekstil Damarlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Detma-1’97, 21-22 Mart 1997, 1. Denizli Tekstil Kongresi, sayfa 150-153, (1997)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Sentetik Liflere Radyasyonun Etkisi”, Detma-1’97, 21-22 Mart 1997, 1. Denizli Tekstil Kongresi, sayfa 154-159, (1997 

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Multi-Flex Örgü Tekniği ile Üretilen Kompozit Yapılı Sızdırmazlık Elemanlarının Üretimi, Özellikleri ve Kullanım Alanları”, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bidiriler Kitabı, sayfa 122-132, 2-4 Nisan (1997) 

A. Kuş, R. Özcan ve Y. Ulcay,”Aramid Esaslı Lif Takviyeli Kompozit Plakaların Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Dinamik Davranışlarının İncelenmesi”, Tekstil & Teknik, sayı 147, sayfa 120-128, Nisan (1997)

A. Kuş, R. Özcan ve Y. Ulcay, “Çok Katlı Kompozit Plakaların Düşük Enerjili Darbe Etkisi ile Dinamik Davranışlarının İncelenmesi”, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Bidiriler Kitabı, sayfa 133-138, 2-4 Nisan (1997)

M. Karahan ve Y. Ulcay, “Spectra 900 - Epoksi Kompozit Malzemelerinde Lif-matriks Arabirim Kuvvetinin Çeşitli Kimyasallar Etkisinde İncelenmesi”, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 533-542, 2-4 Nisan (1997)

A. Babaev, H. Gümüşkaya ve Y. Ulcay, “Development of An Expert System for Diagnosis of Textile Fabric Defects”, New Trends in Artificial İntellenge and Neural Networks, Eds. T. Çiftçibaşı, M. Karaman, V. Atalay, EMO Scientific Books, Ankara, pp 250-255, May (1997)

A. Kuş, R. Özcan ve Y. Ulcay, “Aramid (Twaron) İplikten Dokunmuş Kumaş Takviyeli Balistik Amaçlı Malzeme Üretiminde Katman Sayısı ve Kür Şartlarının Enerji Absorbsiyonuna Etkisi”, Kara Harb Okulu Savunma Sanayiini Destekleme Sempozyumu, Bildiri Kitabı, sayfa 1007-1018, Haziran (1997)

H. Gümüşkaya ve Y. Ulcay, “Tekstil Dokuma İşlemleri İçin Bir LAN ve Barkodlu Üretim takip Sisteminin Geliştirilmesi”, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ed. F. Canatan ve M. Mete Bulut,  sayfa 20-23, (1998) 

Y. Ulcay, R, Özcan, ve B Yıldız, “Impact and Sheer Behavior of PMMA Bone Cement  Mounted to Metal and Bone”, ", Biyomed 8, 8. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5-8 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara,  Ed. V. Hasırcı, Sayfa: P29, (2001)

B. Yıldız, Y. Ulcay, R Özcan, ve A, Akkoç, “Micro Anatomic Structure of Meniscuses and Bio-mechanic Investigation via Simulation of Fiber Reinforced Composite Materials”, Biyomed 8, 8. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5-8 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara, Ed. V. Hasırcı, Sayfa: O04, (2001)

R. Özcan, B. Yıldız, Y. Ulcay, ve M. Ö. Özyiðit,  “Subgros Anatomic Structure and Bio-mechanic Properties of Extensor and Flexor Tendons in Sheep”, Biyomed 8, 8. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5-8 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara,  Ed. V. Hasırcı, Sayfa: P05, (2001)

Y. Ulcay ve S. Eren, “Effect of Thermal Compaction Processes on the porosity and strength of woven fabric based vascular Grafts”,  Biyomed 10, 10th Biomedical Science and Technology Symposium, October 10-12, 2003, METU Campus of Northern Cyprus, Ed. N.Hasırcı, Sayfa =1, (2003)

Diğer Yayınlar :

Y. Ulcay and N. Gupta, "Coil, Sisal and Abaca as Floor Coverings", Cleaning and Restoration, 26, N 10, pp. 4-9, October (1988).

Y. Ulcay and I. Block, "Home versus Professional Stain Removal Methods: A Scientific Comparision", American Drycleaner, pp. 78-88,  March (1989). 

H.R. Alpay and Y. Ulcay, Türkiye’de Tekstil Sektörünün Durumu ve Tekstyil makinelarının İmalat İmkanları (Bir rapor kitabı), MUSÝAD Araştırma Serisi No:7, Ekim (1994).

Y. Ulcay, “Türkiye’de Tekstil Sektörünün Durumu”, Bakış, Sayı 50: Sayfa: 34, Mart (1995)

Y. Ulcay, "İstatiksel Kalite Kontrol", Tekstilde Kalite Kontrol, Sagem/Eğitim Yayın No:159, Kasım (1995)

M. Tasmacı, Y. Ulcay, ve O. Kavuncu, “Pamuk Birliği", Müsiad Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Araştırma Raporları No:19, Aralık (1996)

Y. Ulcay ve M.Tasmacı, “Yeni Birlik, Türkiye İçin Yeni Ufuk Kapısı”, Libarel Bakış, 18 Haziran (1997)

Ş. Altun ve Y. Ulcay, “An Investigation of Radiation Effects on the Intrinstic Viscosity of Polyester Granules” Polymer Recycling, Nato ASI, Antalya, June (1997)

Y. Ulcay, “Balistik Korunma (Kurşun Geçirmez Yelek, Kask vb) Amaçlı Lif Takviyeli Kompozit Malzemelerin Performansında I. Lif Matriks Arabiriminin Etkisi”, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Küçükyalı İstanbul, Üçünçü Levazım Maliye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-19 Kasım (1998).


Projeler :

1. Suni damar (damar protez) üretiminde kullanılan kumaşlara yapılan kimyasal çektirme işleminin, kumaşın mekanik özelliklerine olan etkisinin incelenmesi. (Y. Ulcay & S. Parlak & S. Sürmene)

2. Yumuşak salmastra özelliklerinin incelenebilmesi için deney düzeneyinin hazırlanması (Y. Ulcay & M. Karahan) [Destek: Pekşen Safematik]

3. İnsan konforu açısından tekstil dokusunda ısı ve kütle transferinin analizi (Y. Ulcay, M. Can & A. Atış) [Destek: U.Ü. Araştırma Fonu]

4. Kevlar 49, Spectra, Novoloid ve Polyester lif ve polimerlerine gamma radyasyonunun etkisi (Y. Ulcay, Ş. Altun & Ö. Kantoğlu) [Nükleer Araştırma Merkezi]

5. Atık değerlendirme amaçlı ekstüder tasarımı ve imalatı (Y. Ulcay & Ş. Altun) [Destek KOSGEB]

6. Yüksek performanslì liflerin kompozit kullanımında bağ yapma kabiliyetlerinin konvensiyonel ve radyasyon yöntemiyle geliştirilmesi [Destek: U. Ü. Araştìrma Fonu]

7. Lif takviyeli kompozit malzeme ile mekik tasarımı (Y. Ulcay &Z. Özek) [Destek: U. Ü.  Araştìrma Fonu]

8. Balistik korunma amaçlı polimer kompozit panel yapımında kür şartlarının enerji absorbsiyonu üzerine etkisinin incelenmesi (Y. Ulcay, R. Özcan & A. Kuş) [Destek: U.Ü. Araştırma Fonu]

9. Balistik korunma amaçlì polimer esaslì kompozit malzeme tasarìm ve üretimi [Destek: Tübitak]

10. Polyester İplik Üretim Atıklarının Termo-Mekanik Yöntemle Geri Kazanımı (Eureka Projesi - Uygulama Sönmez Filament)


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği


  DUYURULAR   


TEK4003 Tekstilde Kalite Kontrol II - Laboratuar Raporları Yazım Kılavuzu    (Güncellenme Tarihi: 02.10.2012)

Sunum Değerlendirme ve Puanlama Anahtarı

2014-2015 Güz Yarıyılı Kalite Kontrol II Dersi Ödev Konuları


 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL