Please click for English


 

İsim

:

Yakup Aykut

Ünvan

:

Doç.Dr.

e-mail

:

aykut@uludag.edu.tr

Tel

:

(0224) 294 07 67

Oda Numarası

:

518

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

 


Profesyonel Hazırlık

Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi, Amerika,                           Polimer ve Lif Bilimleri, Doktora, 2011
Clemson-Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi, Amerika,             Tekstil Mühendisliği, Y.Lisans, 2009
Dokusuz Yüzey Enstitüsü, Amerika,                                            Dokusuz Yüzey Bilimi ve Teknolojisi Uzmanlığı, 2008
Uludağ Üniversitesi, Türkiye,                                                    Tekstil Mühendisliği, Lisans, 2005


Araştırma Alanları

 • Polimer Bilimi ve Teknolojileri
 • Makro, mikro, ve nano boyutta polimer ve seramik lif üretimi
 • Polimer Reolojisi
 • Nanolif yapılarla enerji üretimi ve depolanması
 • Nanokompozitler
 • Dokusuz Yüzeyler

Verdiği Lisans Dersler:
 • Nanoteknolojiye Giriş
 • Polimer Bilimi ve Teknolojileri
 • Dokusuz Yüzey Ürün Geliştirme

Verdiği Lisansüstü Dersler:
 • Fiziksel Polimer Bilimi (Y.Lisans)
 • Fonksiyonel Polimerler (Y.Lisans)
 • Polimer Reolojisi ve Prosesleri (Doktora)
 • Polimer Nanokompozitler (Doktora)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
 • Haluk Çevik, Nanoparçacık-polimer kompozit nanoliflerle enzim immobilizasyonu
 • Ezgi Nur Çam, DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal tesbiti için nanolif geliştirilmesi
 • Ömer Fırat Turşucular, Polycaprolactone-Polycaprolactam nanoliflerin antibakteriyel gümüş, N-Halamin, ve kitosanla birlikte özelliklerinin incelenmesi
 • Seval Aydın, Termoplastik yapılardan karbon lif üretimi
 • Yezdan İrem Akgül, Polimer nanoliflerin boyanması

Yönetilen Doktora Tezleri:
 • Ümit Koç, Kompozit malzemeler için nanomateryel katkılı karbon lifi geliştirilmesi,
  Eşdanışman: Prof.Dr. Recep Eren
 • Nilay Aladağ Tanik, Polimer sheat-core nanolif DNA biyosensörler,
  Eşdanışman: Prof.Dr. Elif Demirkan

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Y. Aykut, "Enhanced Field Electron Emission from Electrospun Co-Loaded Activated Porous Carbon Nanofibers", ACS Applied Materials and Interfaces , "4 (7)", 3405-3415 pp., Haziran-2012, DOI: 10.1021/am3003523, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI

A2. Y. Aykut, C.D. Saquing, B. Pourdeyhimi, G.N. Parsons, S.A. Khan, "Templating Quantum Dot to Phase-Transformed Electrospun TiO2 Nanofibers for Enhanced Photo-Excited Electron Injection", ACS Applied Materials and Interfaces , "4 (8)", 3837-3845 pp., Temmuz-2012, DOI: 10.1021/am300524a, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI

A3. Y. Aykut, G.N. Parsons, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, "Synthesis of mixed ceramic MgxZn1-xO nanofibers via Mg2+ doping using sol-gel electrospinning", Langmuir , "29 (12)", 4159-4166 pp., Mart-2013, DOI: 10.1021/la400281c, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI

A4. Y. Aykut, "Electrospun MgO-loaded carbon nanofibers: Enhanced field electron emission from the fibers in vacuum", Journal of Physics and Chemistry of Solids , "74 (2)", 328-337 pp., Şubat-2013, DOI: j.jpcs.2012.10.008, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI

A5. Y. Aykut, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, "Effects of surfactants on the microstructures of electrospun polyacrylonitrile nanofibers and their carbonized analogs ", Journal of Applied Polymer Science , "130 (5)", 3726-3735 pp., Haziran-2013, DOI: app.39637, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI

A6. Y. Aykut, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, "Catalytic graphitization and formation of macroporous activated carbon nanofibers from salt-induced and H2S treated polyacrylonitrile", Journal of Materials Science , "48 (22)", 7783-7790 pp., Kasım-2013, DOI: 10.1007/s10853-013-7463-x, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI

A7. Y. Aykut, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, "Synthesis and characterization of silver/lithium cobalt oxide (Ag/LiCoO2) nanofibers via Sol-gel electrospinning", Journal of Physics and Chemistry of Solids , "74 (11)", 1538-1545 pp., Kasım-2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2013.05.021, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Y. Aykut, AUTEX 2014, 14th World Textile Conference konferansı dahilinde , "Nanotechnology, Nanotextiles, Electrospinning", bildiri kitapçığındaki "Photolumınescence Emıssıon From Tio2-Mgo-Mgtio3 Ternary Nanofıbrous System", Bursa, Türkiye, Mayıs, 2014

B2. Y. Aykut, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, The Fiber Society Spring 2010 International Conference konferansı dahilinde , "-", bildiri kitapçığındaki "Spontaneous ZnO Nanoparticulation on the Surface of ZnO Nanofibers via Sol-Gel Electrospinning", Bursa, Türkiye, Mayıs, 2010

B3. Y. Aykut, C. Saquing, B. Pourdeyhimi, S. Khan, The Fiber Society 2009 Fall Meeting and Technical Conference konferansı dahilinde , "-", bildiri kitapçığındaki "Quantum Dot Nanoparticulated Electrospun Ceramic Nanofibers", Athens, Georgia, USA, Ekim, 2009

B4. Y. Aykut, C. Saquing, S. Khan, B.Pourdeyhmi, Nanofibers for the 3rd Millennium 2011 konferansı dahilinde , bildiri kitapçığındaki "Sol-gel electrospinning of ceramic nanofibers", Raleigh, NC, USA, Ağustos, 2011

B5. Y. Aykut, Y. Ulcay, A.F. Işık, The Fiber Society 2009 Fall Meeting and Technical Conference konferansı dahilinde , "-", bildiri kitapçığındaki "Portable and Digitally Controllable System Design for Testing Fiber-based Materials’ Mechanical Behaviors", Athens, Georgia, USA, Ekim, 2009

B6. Y. Aykut, C. Saquing, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, The Fiber Society Spring 2010 International Conference konferansı dahilinde , "-", bildiri kitapçığındaki "Photovoltaic PEDOT: PSS-Fullerene (C60-82) Composite Nanofibers Through Electrospinning", Bursa, Türkiye, Mayıs, 2010

B7. Y. Aykut, B. Pourdeyhimi, S. Khan, The Fiber Society 2012 Fall Meeting and Technical Conference konferansı dahilinde , "Rediscovering Fibers in the 21st Century", bildiri kitapçığındaki "Mesoporous Activated Carbon Nanofiber Synthesis from Catalytic Graphitization of Polyacrylonitrile/ Cobalt Sulfide Composite", Boston, Massachusetts, USA, Kasım, 2012

B8. Y. Aykut, S.A. Khan, B. Pourdeyhimi, International Istanbul Textile Congress konferansı dahilinde , "Innovative and Functional Textiles", bildiri kitapçığındaki "ONE-STEP SYNTHESIS OF POLY (VINYLIDENE FLUORIDE-COHEXAFLUOROPROPENE) (PVDF-CO-HFP)/SILVER NANOFIBROUS SYSTEM", İstanbul, Türkiye, Şubat, 2013

B9. Y.Aykut, B.Pourdeyhimi, S.A. Khan , 13th AUTEX World Conference konferansı dahilinde , "-", bildiri kitapçığındaki "SYNTHESIS OF LITHIUM COBALT OXIDE NANOPLATES FROM A NONWOVEN NANOFIBROUS MAT", Dresden, Germany, Mayıs, 2013

B10. Y. Aykut, S.A. Khan, B. Pourdeyhimi , e 3rd International Conference on Electrospinning (ELECTROSPIN 2014) konferansı dahilinde , "-", bildiri kitapçığındaki "Fabrication of ceramic porous LiCoOx nanofibrous mesh", San Francisco, USA, Ağustos, 2014


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1. Y. Aykut, S. Khan, Carbon Nanomaterials Sourcebook, Volume2, Chapter12: Porous Carbon Nanofibers, Taylor and Franchis, 2016


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Y. Aykut, "POLİAKRİLONİTRİL NANOLİFLER İÇERİSİNDE ALTIGEN KOBALT SÜLFÜR NANOPLAKA SENTEZİ ", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , ", Cilt 18, Sayı 2", 47-54 pp., 2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Y. Aykut, S.A. Khan, B. Pourdeyhimi, 14. ulusak ve 1. Uluslararsı Tekstil Teknolojileri ve Kimyasalları Sempozyumu konferansı dahilinde , "Yenilikçi ve Uygulanabilir Teknikler", bildiri kitapçığındaki "The importance of Rheology and Sol-gel chemistry in terms of production of NanoTextiles", 43-43 pp.,Bursa, Türkiye, Mayıs, 2013

E2. Y. Aykut, B. Pourdeyhimi, S.A. Khan, Porous and Powder Materials Symposium konferansı dahilinde , "Porous and Powder Materials", bildiri kitapçığındaki "Synthesis of porous activated carbon nanofibers via electrospinning", 106-106 pp.,Çeşme, İzmir, Türkiye, Temmuz, 2013


G. Diğer yayınlar :

G1. Aykut Y., Ulcay U., Pourdeyhimi B., Khan SA “Fotovoltaik nanolif teknolojisiyle yüksek fleksibilitede elektrik enerjisi üretebilen kumaş tasarımı”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe III. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2011, Bursa, sa: 170-171

G2.
Aykut Y., Ulcay Y., Pourdeyhimi B., “Elektrospun seramik-polimer kompozit nanoliflerin tekstil kumaşlarında kullanılmasıyla güneşten gelen zararlı UV ışınlarının etkisinin azaltan kumaş tasarımı”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe III. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2011, Bursa, sa: 172-173

G3.
Aykut Y., Eren R., “Elektroaktif polimerlerin lif yapısına dahil edilmesiyle kendiliğinden dalgalanarak ısı ve nem transferini optimum seviyede tutarak giyim konforunu artıran kumaş tasarımı”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2012, Bursa, sa: 389-390

G4.
Aykut Y., “Akrilik kökenli polimerlerin karbonizasyonuyla geniş yüzey alanına ve porlu yapıda yüksek enerji depolama kapasitesine sahip super kapasitör karbon-metal kompozit nanolif üretimi”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2012, Bursa, sa: 35-36

G5.
Sakin S., Ulug G., Egit M., Aykut Y., “Fotosentez yoluyla yüksek oranlarda oksijen ve biyoenerji üretimi için ormanlara alternative olarak su yosunu çiftliklerinin kurulması: Organik nanoliflerin verimli ve daha kısa sürede su yosunlarının büyütülmesinde kullanımının araştırılması”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2012, Bursa.

G6.
Ulug G., Sakin S., Egit M., Aykut Y., “Yüksek sıcaklık ve basınclara dayanıklı 3D nanowoven metal ve metal oksit nanolif filter üretimi: Kolay değiştirilebilir nanolif filtrelerin katalitik konvertörlerde kullanımıyla içten yanmalı motorlarda azot oksit (NOx) ve karbon monoksit (CO) emisyonunun azaltılması”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2012, Bursa, sa: 37-38

G7.
Aykut Y., “Polyester ve co-polyester kökenli polimerlerin proses optimizasyonu sağlamak suretiyle üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla reolojik olarak incelenmesi ve lif oluşumunu simule edebilen paket program geliştirilmesi”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2012, Bursa, sa: 393-394

G8. Aykut Y., Khan S, Pourdeyhimi B.,“Foto-luminesent quantum dot nanokristal sentezi ve polimerlerin yapısına katılmasıyla foto-luminesent lif üretimi”, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Ar-ge Proje Pazarı, 02-03.02.2012, Bursa, sa: 391-392

G9. Y. Aykut, İ. Çerkez, İ. Mutluay, GERİ DÖNÜŞÜMLE HALILARDAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN PİL ÜRETİMİ, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Ar-ge Proje Pazarı, Nisan.2012, Bursa.

G10. Y. Aykut, O.Süle, S. Kent, RADAR ABSORBE EDEBİLEN NANOPARÇACIK GÖMÜLÜ LİF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEME, UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VI. Ar-ge Proje Pazarı, Nisan.2012, Bursa.

G11. Aykut, Y., Khan,SA., Pourdeyhimi, B., “Photovoltaic ceramic nanofibers-quantum dot nanocomposites via sol-gel electrospinning” IDEA 2010 - International Engineered Fabrics Conference & Expo by INDA, Miami, Florida, (Amerika), 2010.

G12. Aykut Y., Khan S., Pourdeyhimi B “Gözenekli ve yüksek grafitik yapıda karbon nanolif üretimi ve liflerden verimli electron saçılımı”, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15.11.2012.


Hakemlik Yapılan Dergiler:

1. Materials Chemistry and Physics
2. Materials Science and Engineering
3. Journal of Applied Polymer Science
4. ACS Applied Materials and Interfaces
5. Surface and Interface Analysis
6. Journal of Applied Electrochemistry


Üye olunan Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:

1. American Chemical Society (ACS)
2.
Materials Reserach Society (MRS)
3. The Fiber Society
4. Tekstil Mühendisleri Odası


Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli ''Biyopolimer-nanoparçacık kompozit nanoliflerle enzim immobilizasyonu'' başlıklı projede proje yürütücü olarak görev almaktayım.

2. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli ''Core/Sheat Nanolif Biyosensörler Yüzeyinde Farklı Spesifik Nükleik Asit Dizilerinin Hibrizasyonunun Elektrokimyasal Olarak Tespiti’’ başlıklı projede proje yürütücü olarak görev almaktayım.

3. Norh Carolina State University, Nonwoven Enstitüsü destekli “Polymer Assisted Functional Ceramic Nanofibrous Structures for Potential Optoelectronic and Photocatalytic Applications” başlıklı projede yardımcı araştırmacı olarak görev aldım. (Nonwoven Cooperative Research Center, Proje Numarası: 09-124NCU, 2008-2011, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Saad Khan)