Please click for English


İsim

:

Serpil KORAL KOÇ

Ünvan

:

Doç.Dr.

e-mail

:

skoral@uludag.edu.tr

Tel

:

0224 294 20 65

Oda Numarası

:

TL08

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

Teknik Tekstiller, Tekstil Malzemelerinin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi


Eğitim :

Lisans   : 1996-2000,  Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Y.Lisans: 2000-2003,  Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Doktora : 2003-2008, Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa


Bilimsel Faaliyetler :

2001–    : Araştırma Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh. Böl


Yapmış Olduğu Tez Konuları :

Kord Bezi Teknolojisinde Kullanılan Bazı Tekstil Liflerinin Mekanik Özellik-Yapı İlişkisinin İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, 2003, Danışman: Prof.Dr. Aslı Hockenberger

Kauçuk Kompozitlerde Poliester Lif Takviyesinin Kauçuğa Yapışma Özelliklerinin Geliştirilmesi”, Doktora Tezi, 2008. Danışman: Prof Dr. Aslı Hockenberger


Yayınlar :

Makaleler :

1. Koc, S.K., A.S. Hockenberger, Bazı Tekstil Liflerinin Yüzeylerinin Atomik Kuvvet Mikroskobu İle Nano Boyutta İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis Dergisi (Derginin Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR5) özel sayısında basılmak üzere kabul edildi.)

2. Koc, S.K., A.S. Hockenberger, 2009. Hava-jetli Tekstüre İpliklerde Filamentlerin İplik İçerisindeki Yerleşimlerinin İncelenmesi, XII. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Mayıs, Bursa (Makale olarak bildiri kitabında basıldı).

3. Koc, S.K., A.S. Hockenberger, Q.Wei. 2008. Effect of Air-jet Texturing on Adhesion Behaviour of Polyester Yarns to Rubber. Applied Surface Science, 254:7049–7055.

4. Hockenberger, A.S., S. Koral, M.A. Wilding. 2005. Recovery from Strain and Shrinkage Measurements of Poly(m-methylene terephthalate) and Poly(ethylene 2, 6-Naphthalate) Fibers. Textile Research Journal, 75(2):111-116.

5. Hockenberger, A.S., S. Koral. 2004. Effect of Twist on the Performance of Tire Cord Yarns.  Ind. Journal of Fibre and Textile Research, 29:25-29.

6. Koral, S., A.Ş.Hockenberger. 2003. Otomotiv Lastiklerinde Kullanılan Kord Bezi Teknolojisinin İncelenmesi, Tekstil Teknik Dergisi,195-199, Temmuz.

Konferanslar :

1. Koc, S.K., A.S. Hockenberger. 2009. Investigation of Surface Morphology of Some Textile Fibres in Nanoscale by Atomic Force Microscopy. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR5), Haziran, Eskişehir.

2. Koral, S., A.Ş. Hockenberger. 2008. Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Bazı Poliester Liflerinin Plazma Teknolojisi Kullanılarak Yüzey Özelliklerinin Değiştirilmesi. 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (Otekon 08), Haziran, Bursa.

3. Koral, S., A.Ş. Hockenberger, M. Acar. 2006. Hava jetli Tekstüre İşleminin Bazı Konvansiyonel Poliester İpliklerin Kauçuğa Yapışma Davranışına Etkisi. I. Uluslararası İstanbul Tekstil ve Tekstil Makineleri Kongresi, Haziran, İstanbul.

4. Koral, S., A.Ş. Hockenberger. 2005. Poliester Liflerine Uygulanan Yüzey İşlemleri. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu X, Haziran, Bursa.

5. Yılmaz, B., S. Koral, A.Ş. Hockenberger. 2004. Bazı Poliester Lastik Kordların Isıl Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. II. Uluslar arası İstanbul Tekstil Kongresi, 22-24 Nisan, İstanbul.

6. Hockenberger, A.S., S. Koral. 2002. Otomobillerde Kullanılan Kord İpliklerinin Zamana Bağlı Davranışının İncelenmesi. I. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 11-12 Ekim, İzmir.

7. Koral S., A.Ş. Hockenberger. 2002. Otomotiv Lastiklerinde Kullanılan Polietilen Naftalat İpliğinin Mekaniksel Davranışı Üzerine Büküm Etkisinin İncelenmesi. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (Otekon 02), Haziran, Bursa.


Projeler :

1. Hava jetli tekstüre yöntemi ile yüzey özellikleri değiştirilmiş poliester ipliklerinin kauçuğa yapışma özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK projesi, 2006-devam ediyor, araştırmacı.

2. Takviyeli kauçuk kompozit yapımında kullanılan poliester ipliklerin kauçuğa yapışma özelliğinin geliştirilmesi, TÜBİTAK Hızlı destek projesi, 15.07.2005-15.07.2006, araştırmacı.


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL