Please click for English


İsim

:

Şebnem DÜZYER

Ünvan

:

Araştırma Görevlisi

e-mail

:

sebnemduzyer@uludag.edu.tr

Tel

:

0224 294 20 75

Oda Numarası

:

TL04

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

Nanoliflerin Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlari, Kimyasal Lifler, Tekstil Fiziği


Eğitim :

Lisans   : 2002-2006,  Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Y.Lisans: 2006-2009,  Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Doktora : 2009-  ...  , Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa


Bilimsel Faaliyetler :

2007–    : Araştırma Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh. Böl


Yapmış Olduğu Tez Konuları :

“Nanoliflerin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2009, Danışman: Prof Dr. Aslı Hockenberger


Yayınlar :

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Duzyer, S., A. Hockenber, E., Zussman, “Characterization of Solvent-Spun Polyester Nanofibers“, Journal of Applied Polymer Science, Vol.120, Issue:2, p. 759-769 (2011)

2. Koc, S. K., S. Duzyer, R. Berger ve A. Hockenberger, “Effect of Cross-sectional Shape on the Behaviour of Cationic Dyeable Poly(ethylene terephthalate) Fibres”, Textile Research Journal, 82(13) 1355–1362 (2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Duzyer, S. ve A. Hockenberger,  “Elektro Çekim (Elektrospinning) Yöntemi ile Üretilen Polyester Nanoliflerin Karakterizasyonu”, Tekstil Maraton Dergisi, Vol:99, p. 57-66 (2008)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1. Duzyer,S., A. Hockenberger, “Effect of Polymer Concentration on the Properties of Electrospun Polyester Nanosurfaces”, AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey, 2009

2. Hockenberger, A., M. Sezen, S.K. Koc ve S. Duzyer, “Effect of Cross-Section on the Behaviour of Polyester (PET) Fibers”, Polymer Processing Society Congress, October, İstanbul, 2010 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler :

1. Duzyer S., A.S. Hockenberger “Characterization of Solvent-Spun Polyester Nanofibers”, IV.  Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR IV), 2008, İstanbul, Turkey.

2. Duzyer, S., Hockenberger A., „Elektro Çekim (Elektrospinning) Parametrelerinin Lif İnceliği Üzerine Etkisi, XII. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu“, 2009, Bursa, Turkey (Makale olarak bildiri kitabında basıldı).

3. Duzyer,S., Hockenberger A.,Karacan I., “Characterization of the Crystallization and the Molecular Orientation of Polyester Nanofibers” VI.  Nanoscience and Nanotechnology Conference NanoTR-VI, 2010, İzmir, Turkey 

Projeler :

1. “Hava-jetli Tekstüre Yöntemi ile Yüzey Özellikleri Değiştirilmiş Poliester İpliklerinin Kauçuğa Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK Projesi Proje No:106M131 (2006-2009) Araştırmacı (Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER)

2. “Poliester Nanoyüzeylerin Karakterizasyon Çalışmaları” Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: HDP(M) 2010/19 (2010-2011) Araştırmacı (Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER)

3. “Elektrospinning Yöntemiyle Üretilen Polietilentereftalat (PET) Nanoyüzeylerin Doku Çatısı (Scaffold) Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması” TÜBİTAK Projesi Proje No:110M793 (2010- devam ediyor) Bursiyer (Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER)

4. “Hibrit İpliklerden Elde Edilen Otomotiv Döşemelik Kumaşların Performanslarının İncelenmesi” Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No:UAP(M)-2010/53 (2010-devam ediyor) Araştırmacı (Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Aslı HOCKENBERGER)

5. “Elektro Çekim Yöntemi İle İpek-Fibroin Esaslı Nanolifli Yüzey Üretimi ve In Vitro Deneylerle Suni Deri Olarak Kullanımının Araştırılması” Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: UAP(M)-2011/66 (2011-devam ediyor) Araştırmacı (Proje Yürütücüsü:Doc. Dr. Esra KARACA) 


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL