Please click for English


İsim

:

Pervin ANİŞ

Ünvan

:

Prof. Dr.

e-mail

:

pervin@uludag.edu.tr

Tel

:

0224 294 20 42

Oda Numarası

:

URL

:

Uzmanlık Alanları

:

Tekstil Terbiyesi, Çevre Dostu Üretim (Temiz Üretim),Terbiye İşletmelerinde Enerji ve Su Tasarrufu, Ekolojik Etiketleme ve Sertifikalama Sistemleri


Eğitim :

Lisans   : 1977-1982,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metarulurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Y.Lisans: 1986-1989,  Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği ABD, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Doktora : 1989-1994,  Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği ABD, Uludağ Üniversitesi, Bursa


Bilimsel Faaliyetler :

1986-1993 : Araştırma Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak., Tekstil Müh. Böl.

1993-1996 : Öğretim Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

1996-1998 : Yrd.Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

1998-2004 : Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

2004-  ...   : Prof.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.


Verdiği Lisans Dersleri :

1. Dersin Adı : Tekstil Terbiyesine Giriş
Dersin Türü : Mesleki Zorunlu, Dersin Kredisi:(2.0.0)
2. Dersin Adı :Tekstil Ön Terbiyesi
Dersin Türü:Mesleki Zorunlu, Dersin Kredisi:(2.0.1)
3. Dersin Adı :Doğal ve Rejenere Liflerin Terbiyesi ve Boyanması
Dersin Türü :Mesleki Seçmeli, Dersin Kredisi:(2.0.0)
4. Dersin Adı :Sentetik Liflerin Terbiyesi ve Boyanması
Dersin Türü :Mesleki Seçmeli, Dersin Kredisi:(2.0.0)
5. Dersin Adı : Çevre Dostu Üretim
Dersin Türü :Mesleki Seçmeli, Dersin Kredisi:(2.0.0)
6. Dersin Adı :Tekstil Terbiye İşletmelerinde Enerji Tüketimi ve Tasarrufu
Dersin Türü :Mesleki Seçmeli Dersin Kredisi:(2.0.0)
7. Dersin Adı :Briç
Dersin Türü :Sosyal Seçmeli, Dersin Kredisi:(2.0.0)


Verdiği Lisansüstü Dersleri :

1. Dersin Adı       : Tekstil Terbiyesinde Ekolojik Yaklaşımlar I

    Dersin Kredisi :(3.0.0)

2. Dersin Adı       : Tekstil Terbiyesinde Ekolojik Yaklaşımlar II

    Dersin Kredisi  :(3.0.0)

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :

1. Kutluca, U., ‘Tekstil Terbiye Atıksularının Dekolorizasyonunda H2O2 ve H2O2/Demir İyon Katalist Çözeltilerinin İncelenmesi’, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 1999.

2. Eren, H.A., ‘Tekstil Terbiyesinde Temiz Üretim Yaklaşımı Çerçevesinde Boyama Sonrası Yıkamaların İncelenmesi’ Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 1999.

3. Yıldırım, F.F., ‘Poliester Liflerinin Boyanması Sonrasında Atık Yükünün Azaltılmasını Hedefleyen Ekolojik Yöntemlerin İncelenmesi’, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 2002.

4. Mirzalı, H., ‘Haşılın Ultrafiltrasyon Yoluyla Geri Kazanımı Üzerine Bir Araştırma’, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 2002.

5. Davulcu, A., ‘Örme Mamüllerin Terbiye İşlemleri ile Kumaş Stabilitesinin artırılması Üzerine Bir Çalışma’, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 2002.

6. Kayar, M., ‘Membran Filtrasyon yöntemi ile Atık Sularda Renk Giderimi’, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.Bursa, 2003.

7. Emrah Özsoy, Silikon yumuşatıcılarınkumaş tutumu, renk değişimi ve Haslıklar Üzerine Etkisi, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst.  Bursa, 2006

8. Tuğba İnkaya, Pamuklu Kumaşların Enzimatik ağartılması Üzerine Bir Araştırma, Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst, Bursa, 2006

9. Rana Gürarslan, Bazı Kumaşların Ozon Gazı UygulamasıylaYüzey Modifikasyonunun Boyanabilirlik ÜzerineEtkilerinin araştırılması. Y.Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bil. Enst, Bursa, 2010

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :

1. Hüseyin Aksel Eren, Alkali Ortamda Poliester Boyamada Prosesin Ekolojik ve Ekonomik Yararlarının İncelenmesi, U.Ü. Fen Bil. Enst, Bursa, 2006.

2. Asım Davulcu, Pamuklu Mamullerin Ön Terbiyesinde Kombine Enzim Kullanımının İncelenmesi, U.Ü. Fen Bil. Enst, Bursa 2008.


Profesyonel Deneyim :

1982–1985: Tunalılar A.Ş. / Balıkesir - İşletme Mühendisi

1986-1986: Magma Tekstil Tic.A.Ş. - İşletme Mühendisi


Yayınlar :

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Tarakçıoğlu, I. and Aniş, P.(1996) Microwave Processes for the Combined Desizing, Scouring and Bleaching of Grey Cotton Fabrics, J. of Textile Institute,  87(3), 602-608.

2. Aniş, P. and Eren. H. A. (2002) Comparison of alkaline scouring of cotton vs. alkaline pectinase preparation, AATCC Review, 2(12),  22-26.

3. Aniş,P. and Eren,H.A. (2001) Examining the Effectiveness and the Environmental Impact of Rinsing in Reactive Dyeing, AATCC Review, 1(6), 24-29.

4. Anis, P. and Eren. H. A. (2002) Comparison of alkaline scouring of cotton vs. alkaline pectinase preparation, AATCC Review, 2(12), 22-26.

5. Aniş, P. ve Eren, H.A. (2003) Improving the Fastness Properties of One-Step Dyed Polyester/Cotton Fabrics, AATCC Review, 3(4), 20-24.

6. Eren, H.A. Anis, P. (2004) Dye Selection for Alkaline One-Step Disperse/Reactive Dyeing of Polyester/Cotton Blends, AATCC Review, 4(7):23-27.

7. Eren, H.A. Anis, P. (2005) Alkaline Polyester Dyeing and Reductive Clearing: Effectiveness and Environmental Impact, AATCC Review, 5(2):21-25.

8. Anis, P., Davulcu, A. and Eren, H.A. (2008) Enzymatic Pre-treatment of cotton. Part 1: Desizing and Glucose Generation in Desizing Liquor, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 16 (4 (69)), 100-103

9. Eren, H.A. and Anis, P. (2009) Surface Trimer Removal Of Polyester Fibres By Ozone Treatment, Textile Research Journal, 79(7), 652-656.

10. Eren, H.A., Anis, P. and Davulcu, A. (2009) Enzymatic One-Bath Desizing – Bleaching - Dyeing Process For Cotton Fabrics, Textile Research Journal, 79(12), 1091-1098.

11. Anis, P., Davulcu, A. and Eren, H.A. (2009) Enzymatic Pre-treatment of cotton. Part 2: Peroxide Generation in Desizing Liquorand Bleaching, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 17 (2 (73)), 87-90

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Aniş, P. (1995) H2O2 ile Pamuğun Oksidasyonu ve Ağartılması, Tekstil ve Konfeksiyon, 5(3), 260-267..

2. Aniş, P. (1995) Ön Terbiyede Rasyonalizasyon, Tekstil ve Konfeksiyon, 5(4), 330-338.

3. Aniş, P. (1995) H2O2 Ağartma Çözeltilerinin Stabilizasyonu ve Aktivasyonu, Tekstil&Teknik, 11(4), 70-78.

4. Aniş,P. (1995) Kurutma Mekanizmaları ve Mikrodalga Kurutmanın Esasları, Tekstil ve Konfeksiyon, 5(5), 454-460,(Devam)1995,5(6),542-548,(Devam) 1996,6(2),129-131.

5. Aniş,P. (1995) Ekoloji, Ekonomi, Etkinlik Karakteristikleri ile Maksimum Aplikasyon Tekniklerine Bakış, Tekstil&Teknik, 11 (7), 82-84.

6. Aniş,P.ve Şengönül,A. (1995) Ekolojik Tekstil Üretimine Genel Bakış, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi, Yayın No:3.

7. Şengönül, A. ve Aniş, P. (1996) Liflerin İnce Yapısına Giriş, Tekstil&Teknik, 12 (1), 30-32.

8. Şengönül, A. ve Aniş, P. (1996) Liflerin İnce Yapı Teorileri, Tekstil&Teknik, 12(2), 30-38.

9. Aniş,P. (1996) Çevresel Etki Değerlendirmesi, TMMOB, Kimya Mühendisleri Odası Dergisi, Eylül, 2-4.

10. Aniş,P. ve Eren,H.A. (1998) Boyahane Atıksularından Rengin Uzaklaştırılmasında Uygun Teknolojilerin Gözden Geçirilmesi, Tekstil Terbiye & Teknik, 3(31), 74-79.

11. Aniş,P. (1998) Yünün Boyanmasına Ekolojik Bakış-I-Yünün Boyanmasında Reaktif Boyama Krom Boyamanın Alternatifi Olabilir mi?, Tekstil ve Konfeksiyon, 8(3), 193-195.

12. Aniş,P. (1999) Yünün Boyanmasına Ekolojik Bakış-II-Krom Boyarmaddeleriyle Boyamada Kullanılan Krom Miktarının Azaltılması, Tekstil ve Konfeksiyon, 9(2), 42-47.

13. Aniş, P. Ve Şengönül, A. (1999) Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinin Haşıllanması Üzerine Bir Araştırma, Tekstil ve Konfeksiyon, 9(2), 117-119

14. Aniş,P. ve Eren,H.A. (2000)  ITMA 99’da Ön Terbiye Makinaları, Tekstil Maraton,46 (1), 42-51.

15. Aniş,P. ve Eren,H.A. (2000) Reaktif Boyama Sonrası Yıkamalara Proses Şartlarının Etkileri ve Yıkamanın Çevresel Değerlendirilmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, 10(6) 248-256

16. Aniş, P. Ve Eren, H. A. (2001) Poliesterin Alkali Ortamda Boyanması: Mevcut Teknolojilerin Gözden Geçirilmesi, Tekstil ve Konfeksiyon,11(3)159-164

17. Aniş, P. Ve Yıldırım, F.(2002) Poliester Boyamada Farklı Asitlerin Kumaş Kalitesi ve Çevre Yükü Üzerine Etkileri, Tekstil ve Konfeksiyon, 12(2), 96-101

18. Aniş, P. Ve Mirzali, H. (2002) Haşıl Rejeneratının Ultrafiltrasyon Yöntemi ile Derişikleştirilmesinde Sıcaklık ve Sürenin Ultrafiltrasyon Verimi Üzerine Etkisi, Tekstil Maraton, 62 (5), 57-64

19. Aniş, P. Ve Mirzalı, H. (2002) Haşıl Rejeneratının  Ultrafiltrasyon Yöntemi ile Derişikleştirilmesinde Yardımcı Kimyasal Kullanımının Ultrafiltrasyon Verimi Üzerine Etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, 12(1), 27-33

20. Aniş, P. Ve Yıldırım, F. (2003) Alkali Ortamda Poliester Boyamada Ön Yıkamanın Önemi, Tekstil Maraton, 64 (1), 49-53

21. Aniş, P. Ve Yıldırım, F.(2003) Poliester Boyama Sonrası İndirgen Yıkamanın Kumaş Kalitesi ve Çevre Yükü Üzerine Etkileri, Tekstil Maraton, 64 (1), 43-48

22. Aniş, P. Ve Yıldırım, F. (2003) Poliester Boyamada Oligomer Sorununa Farklı Bir Yaklaşım,Tekstil ve Konfeksiyon, 13 (1), 38-45

23. Aniş, P. Ve Davulcu, A. (2003) Suprem Örgü Mamullerin Boyutsal Stabiliteleri Üzerine Kurutma ve Sanfor Makineleri Parametrelerinin Etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, 13 (1),27-32

24. Anis, P. ve Eren, H.A., (2003) Poliester/Pamuk Karisimlarinin Boyanmasi: Uygulamalar ve Yeni Yaklasimlar, Uludag Üniversitesi, Müh-Mim.Fak. Dergisi, 8(1)131-138

25. Anis, P. ve Eren, H. A. (2003) Poliesterin Alkali Ortamda Boyanmasi: Mevcut Teknolojilerin Gözden Geçirilmesi, Uludag Üniversitesi, Müh-Mim.Fak. Dergisi, 8(1)139-146.

26. Aniş, P. Ve Kayar, M. (2003) Reaktif Boyama Atıksularının Nanofiltrasyonunda Boyarmadde Tutunumunu ve Akışı Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi, , Tekstil ve Konfeksiyon, 13(3)140-145.

27. Aniş, P. Ve Kayar, M. (2003) Nanofiltrasyon Yöntemi ile Dispers Boyarmadde Atıksularının Renginin Giderilmesinde İşletme Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon,

28. Aniş, P. Ve Davulcu, A.(2003), Suprem Örgü Mamullerin Boyutsal Stabiliteleri Üzerine Kurutma ve Sanfor Makineleri Parametrelerinin Etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon,13(1)27-32.

29. Aniş, P. Ve Davulcu, A.(2004), Pike Örgü Mamullerin Boyutsal Stabiliteleri Üzerine Kurutma ve Sanfor Makineleri Parametrelerinin Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,4(1-2)147-162.

30. Eren,H.A.ve Anis,P (2005) Poliesterin Alkali Ortamda Boyanmasinda Boraksin Etkisi, Tekstil Konfeksiyon, 14(1):23-27.

31. Eren,H.A.ve Anis,P (2006) Tekstil Boyama Atiksularinin Ozonlama ile Renk Giderimi, Uludag Üniversitesi, Müh-Mim.Fak. Dergisi, 11(1)83-91.

32. Eren,H.A., Kurcan, P. ve Anis,P (2007) Boyarmadde Hidrolizinin Reaktif Boyama Atiksularinin Ozonlama ile Renk Giderimine Etkilerinin Arastirilmasi, Tekstil Konfeksiyon, 17(2):119-125.

33. İnkaya, T., Eren, H.A. ve Aniş, P. (2007) “Pamuk Ağartılmasında Lakkaz/Mediatör Sistemlerinin Oksijen Ve Ozon İle Kombine Edilmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1):77-82.

 

Uluslararası Kongreler:

1. Eren,H.A.and Anis,P. (2004) Examining the Efficiency of Oxidative Clearing in One Step Dyeing of Polyester/Cotton Fabrics, II. International Istanbul Textile Congress.

2. Akcapinar, G.B., Davulcu, A., Sezerman, A.O., Taralp, A., Sezerman, U., Anis, P., Eren, H.A., Mencelioglu, Y. (2005) Immobilized Glucose Oxidase for Better Stability and Reuse in Biobleaching of Textiles, BIOTRANS 2005 - 7th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 3- 8 July 2005, Delft, the Netherlands, Department of Biotechnology of the Delft University of Technology. Poster.

3. Eren,H.A. and Anis,P. (2007) Ozone Application Studies in Textile Finishing, VI. International Conference, TEXSCI 07, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic, June 5-7.Poster .

4. Davulcu, A., Anis,P. and Eren,H.A. (2007) Enzymatic Bleaching of Cotton, VI. International Conference, TEXSCI 07, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic, June 5-7.Poster.

Ulusal Kongreler:

1. Aniş, P.(1995) Tekstil Terbiye Endüstrisinde Ekolojik Yaklaşımlar, Sınırlamalar, Standartlar ve Bazı Ekolojik Testler, Tekstilde Kalite Kontrol, Sagem, Bursa,Sagem/Eğitim Yayın No:159.

2. Aniş, P. (1997) Tekstil Terbiye Endüstrisinin Çevresel Etkisi ve Çevre Dostu Üretim için Yaklaşımlar, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, KMO, Bursa, 139-157.

3. Aniş, P. (1998) Ekolojik ve Toksikolojik Etiketleme Sistemleri, Tekstilde Temiz Üretim Teknolojileri ile Enerji ve Su Tasarrufu,  Sagem, Bursa, Sagem/Eğitim Yayın No:168.

4. Aniş, P. (1998) Terbiye Makinalarında Enerji, Su, Atık Tasrrufuna Yönelik Teknolojik Gelişmeler, Temiz Üretim Teknolojileri ile Enerji ve Su Tasarrufu, Sagem, Bursa, Sagem Eğitim Yayın No:168.

5. Aniş, P. (1998) Temiz Üretim Yaklaşımı Çerçevesinde Boyarmaddelerin ve Kimyasalların Değerlendirilmesi’, Tekstil Terbiyesinde Yeni Uygulamalar Kongresi, TMO, Bursa, 87-103.

6. Aniş,P. ve Eren,H.A. (1999) Reaktif Boyama ve Baskı Sonrası Yıkamalarda Enerji, Su ve Atık Tasarrufunun İncelenmesi, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VII, KMO,Bursa, 177-191.

7. Aniş,P. ve Eren,H.A. (1999) Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Raporu, Sanayi Kongresi, TMMOB, Ankara.

8. Aniş,P. ve Eren,H.A. (2001) Pamuklu Mamullerin Enzimatik Hidrofilleştirmesi, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VIII, KMO, Bursa, 100-114.

9. Eren, H. A. Ve Aniş, P. (2002) Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Yüzeyaktif Maddeler, I. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Tübitak-TKSD-U.Ü.MMF-U.Ü.FEK, Bursa, 30-45.

10. Davulcu, A.ve Aniş, P.(2003) Elyaftan Terbiyeye, Pamuklu Örme Mamullerin Çekmezliğine Etki Eden Parametreler, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu IX, KMO, Bursa,

11. Eren, H.A. ve Anis,P. (2007) Reaktif Boyama Atiksularinin Ozonlama ile Dekolorizasyonu, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasindaki Son Gelismeler Sempozyumu XI, KMO, Bursa, 169-178.

12. Eren, H.A. ve Anis,P. (2007) Atik Yükü ve Hasliklar Açisindan Poliesterin Dispers Boyanmasinda Redüktif Yikamaya Alternatif Oksidatif Islemler, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasindaki Son Gelismeler Sempozyumu XI, KMO, Bursa, 209-214.


Projeler :

Uluslararası Ortaklı Projeler:

TTKTTE(Tekstil Terbiye ve Konfeksiyon Temiz Teknolojiler Enstitüsü)-TTGV(Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)-TÜBİTAK-MAM(Tübitak Marmara Araştırma Merkezi)-DTI (Danish Technolgy Instıtute)

Proje Yayınları:

1. Aniş, P.,Köstem, M., Kanlıoğlu, B., Uzunefe, G., Saydam Tekstil Tic.San.A.Ş. Ön Değerlendirme Raporu, Tübitak-MAM Yayını.(Ayrıca 4.5.1998 tarihinde, Saydam Tekstil, Bursa'da sunulmuştur).

2. Aniş, P., Yıldırım, F., Erenler, H., Şentürk, Y., ASF İplik Dokuma, Boyama A.Ş. Ön Değerlendirme Raporu, Tübitak-MAM Yayını.(Ayrıca 13.5.1998 tarihinde, ASF, Bursa'da sunulmuştur)

3. Aniş, P., Yıldırım, F., Erenler, H., Çetrez, G., ORMO Yün iplik San.A.Ş. Ön Değerlendirme Raporu, Tübitak-MAM Yayını.(Ayrıca 21.5.1998, ORMO, Orhangazi,Bursa'da sunulmuştur)

4. Aniş, P., Köstem, M., Kanlıoğlu, B. Uzunefe, G., Tekstil Ürünlerinin Uluslararası Üretiminde Ekolojik Dengeyi Bozmayacak Temiz Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesine Işık Tutacak AR-GE Çalışmalarının Yapılması Projesi, Saydam Tekstil Tic. San. A.Ş. Temiz Üretim Değerlendirme Raporu, Mart-1999, Tübitak-MAM Yayını.

5. Aniş, P., Yıldırım, F. Erenler, H., Şentürk, Y., Tekstil Ürünlerinin Uluslararası Üretiminde Ekolojik Dengeyi Bozmayacak Temiz Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesine Işık Tutacak AR-GE Çalışmalarının Yapılması Projesi, ASF İplik, Dokuma, Boyama A.Ş. Temiz Üretim Değerlendirme Raporu, Mart-1999, Tübitak-MAM Yayını.

6. Aniş, P., Yıldırım, F. Erenler, H., Çetrez, G.,Tekstil Ürünlerinin Uluslararası Üretiminde Ekolojik Dengeyi Bozmayacak Temiz Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesine Işık Tutacak AR-GE Çalışmalarının Yapılması Projesi, ORMO Yün İplik San. A.Ş. Temiz Üretim Değerlendirme Raporu, Mart-1999, Tübitak-MAM Yayını.

Ulusal Projeler:

1. Aniş, P. Şengönül, A., Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinin Haşıllanmasının Dokuma Performansına Etkilerinin Araştırılması (DPT Projesi))

2. Anis, P., Eren, H.A., ‘Reaktif Boyama Atiksularinin Ileri Oksidatif Metodlar ile Dekolorizasyonu’, U.Ü. Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi, Proje no: 2003/11.

3. Anis, P., Eren, H.A., ‘Polyesterin Alkali Ortamda Boyanmasi’, U.Ü. Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi, Proje no: 2003/12 .

4. Anis,P. Sezarman, U., Mengeloglu, Y., Eren, H.A., Davulcu, A. ‘Pamuklu Mamullerin Ön Terbiyesinde Enzim Kullaniminin Arastirilmasi’, TUBITAK Tekstil Arastirma Merkezi, Proje no: 2003/08.

5. Eren, H.A., Anis, P., Inkaya, P., 'Tekstil Mamullerin Agartilmasinda Lakkaz Enzimleri ile Oksijen ve Ozonun Kombine Kullaniminin Arastirilmasi', U.Ü. Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi, Proje no: 2006/32.


Kitaplar :

1. Aniş, P. (1998) Tekstil Ön Terbiyesi, ALFA- Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ISBN 975-316-109-3.

2. Aniş, P. ve Emel, G. (1998) Ekolojik ve Toksikolojik Etiketleme Sistemleri ve Bursa Bölgesi Tekstil Endüstrisinde Ürün ve Üretim Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa.


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

TMO - TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası


İlgi Alanları :

Tarih, Squash, Spinning,  Briç