Please click for English


İsim

:

Özcan ÖZDEMİR

Ünvan

:

Prof.Dr.

e-mail

:

ozdemir@uludag.edu.tr

Tel

:

(0224) 294 20 51

Oda Numarası

:

410

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

İplik Teknolojisi, Pamuk İplik ve Makinaları , Fantazi İplik ve Makinaları, Şenil İplik ve Makinaları, Flok İplik Üretimi,Dikiş iplikçiliği, İplik Geometrisi, İplik Mekaniği


Eğitim :

Lisans    : 1977-1982,Uludağ Üni. Mühendislik.Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bursa

Y.Lisans : 1983-1985, Uludağ Üni.Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa

Doktora  : 1986-1991, Uludağ Üni.Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Bursa


Bilimsel Faaliyetler :

1982-1991 : Araştırma Görevlisi: U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Müh. Böl.

1991-1992 : Öğretim Görevlisi: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

1992-2000 : Yrd.Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

2000-2007 : Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

2007-  ...   : Prof.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.


Verdiği Lisans Dersleri :

İplik Teknolojisi  I                              

İplik Teknolojisi  II  

Dikiş İpliği Üretimi ve Özellikleri                                            

Kimyasal Liflerin Ring İplikçiliğinde İşlenmesi

Temel İplik Geometrisi                                               

Fantazi İplik Üretimi ve Özellikleri

Tekstilde Tasarım Yöntemleri I  

Tekstilde Tasarım Yöntemleri II  


Verdiği Lisansüstü Dersleri :

İplik Geometrisi                                             

İpliklerin Mekanik Özellikleri


Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :

1. Tek ve Çift Katlı Kontinü Polyester İpliklerde Büküm Nedeniyle Kısalmanın İncelenmesi ,Erdem GENÇ,1995.

2. Tek ve Çift Katlı Kontinü Polyester İpliklerde Büküm Miktarının İpliklerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi ,Sebat KESİM,1996.

3. Fantazi Büküm Makinalarında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir İnceleme,Kadir KUTLU,1996.

4. Ring İplik Makinalarında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi, Şenol KAHRAMAN,1999.

5. Büküm Fikse Şartlarının İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Mehmet DAYIK,1999.

6. Ring İplik Makinalarında Sargılı İpliklerin (Core Yarn) Eğirilmesinde Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi, Nurcan YEŞİLKÜTÜK,2000. 

7. Karışım İpliklerin Mukavemet Özelliklerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Alper ENHOŞ,2001.

8. Şenil İplik makinalarında Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Erhan Kenan ÇEVEN,2002.

9. Yün İpliklerinde Büküm Fikse Şartlarının İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,  Gökhan GÜLRODOP, 2006

10. Bambu İplik Özelliklerinde Etkili Faktörler Üzerine Bir Araştırma,İlkay Özsev YÜKSEK,2008


Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :

1. Şenil İplik Özelliklerini Etkileyen Parametreler Üzerine Bir Araştırma,Erhan Kenan ÇEVEN, 2007

2. İpliklerde Kondisyonlama ve Kondisyonlama Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkileri Üzerine   Bir Araştırma,Sibel ŞARDAĞ, 2008


Yayınlar :

Uluslararası Makaleler :

1. Kalaoğlu F., Özdemir Ö.,Performance of Lyocell and Lyocell Blend Yarns,Melliand International, Volume 6, 175-178, 2000

2. Özdemir Ö., Çeven, E. K., Influence of Chenille Yarn Manufacturing Parameters on Yarn and Upholstery Fabric Abrasion Resistance,Textile Res. Journal,June,74(6),515-520,2004

3. Özdemir Ö., Çeven, E. K., Effect of Chenille Yarn Parameters on Yarn Shrinkage Behavior, Textile Res. Journal,March,75(3),219-222 ,2005

4. Çeven E.K., Özdemir Ö., Evaluation of Chenille Fabric Abrasion Performance with Several Abrasion Test Methods, Tekstil, Journal of Textile and Clothing Technology ,November,54(11),535-540,2005

5. Çeven, E. K., Özdemir Ö., Evaluation of Chenille Yarn Abrasion Behavior with Abrasion Tests and Image Analysis,  Textile Res. Journal, 76(4), 315-321,2006

6. Özdemir Ö., Şardağ S., Kalaoğlu F.,Effects of twisting methods on the plied yarn properties,Indian Journal of Fibre& Textile Research,September,Volume 31,394-400,2006.

7. Çeven, E. K., Özdemir Ö.,A Study of the Basic Parameters Describing the Structure of Chenille Yarns, Fibres & Textiles in Eastern Europe , 14(2), 24-28,2006

8. Çeven, E. K., Özdemir Ö., Dağkurs L.,Predicting the abrasion properties of chenille fabrics by fuzzy logic,  Indian Journal of Fibre& Textile Research ,31(4), 501-506,2006

9. Çeven, E. K.,Sezai Tokat, Özdemir Ö., Prediction of Chenille Yarn and Fabric Abrasion Resistance Using Radial Basis Function Neural Network Models, Neural Computing & Applications , On –Line Edition ,2006 

    Çeven, E. K.,Sezai Tokat, Özdemir Ö., Prediction of Chenille Yarn and Fabric Abrasion Resistance Using Radial Basis Function Neural Network Models, Neural Computing & Applications , Feb ,16(2),139-145, 2007

10. Çeven, E. K., Özdemir Ö., Using Fuzzy Logic to Evaluate and Predict Chenile Yarn’s Shrinkage Behaviour, Fibres  & Textiles in Eastern Europe , 15(3),55-59,2007

11. Şardağ S.,Özdemir Ö.,Kara İ., The Effects of Heat-Setting on the Properties of Polyester/Viscose Blended  Yarns , Fibres & Textiles in Eastern Europe , 15(4),50-53,2007

12. Çeven, E. K., Özdemir Ö., Effect of Vacuum Steaming Parameters on Physical Properties of Chenille Yarns ,  Fibres & Textiles in Eastern Europe , 16(2),35-40,2008

13. Kavuşturan Y. ,Çeven, E. K., Özdemir Ö.,‘Effect of Chenille Yarns Produced by some Comfort Fibres on Abrasion and Bending Properties of Knitted Fabrics (No:2333), Fibres & Textiles in Eastern Europe , Fibres & Textiles in Eastern Europe , 18 ,1(78),48-53,2010

Ulusal Makaleler :

1. Özdemir Ö., Genç E., İpliklerde Büküm Nedeni İle Kısalma, Tekstil & Teknik, Sayı 134, 30-38, 1996

2. Özdemir Ö., Genç E., Tek ve Çift Katlı Kontinü Polyester İpliklerde Büküm Nedeni İle Kısalmanın İncelenmesi, Tekstil & Teknik, Sayı 142, 34-42, 1996

3. Özdemir Ö., Kutlu K., Oyuk İğli Fantazi Büküm Makinaları, Tekstil & Teknik, Sayı 146, 34-44, 1997

4. Özdemir Ö., Kutlu K., Fantazi Büküm Makinalarındaki Gelişmeler, Tekstil Maraton, Sayı 6, 41-49, 1996

5. Özdemir Ö., Kutlu K., Fantazi İplikler ve Üretim Metodları, Tekstil Teknoloji, Sayı 6,  62-70, 1996

6. Özdemir Ö., Yeşilkütük N., Ring İplik Eğirme Makinalarında Core İplik Eğirme Sistemleri I, Tübitak-Mam.Tekstil Enstitüsü Sagem Teknik Yayını,Sayı5,5-8, 1998

    Özdemir Ö., Yeşilkütük N., Ring İplik Eğirme Makinalarında Core İplik Eğirme SistemleriII, Tübitak-Mam Tekstil Enstitüsü Sagem Teknik Yayını,Sayı6,2-8, 1998

7. Özdemir Ö., Enhoş S. A., Karışım İpliklerinde Mukavemet Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İlişkilendirilmesi, Tekstil & Teknik, Sayı 11, 131-139, 1998

8. Özdemir Ö., İplikçilikte Kalite Verimlilik İlişkileri, Tekstil Maraton, Sayı 6,  59-70, 1999

9. Özdemir Ö., Kutlu K., Fantazi İplik Makinalarında Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil Maraton, Sayı 49, 28-43 , 2000  

    Özdemir Ö.,Kutlu K.,Fantazi İplik Makinalarında Üretim Parametrelerinin İplik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tekstil Maraton, Sayı 50, 38-45,2000

10. Dayık M., Özdemir Ö., Vakumlu Ortamda Doymuş Buharla Kondisyonlama Şartlarının İplik Özellikleri Üzerine Etkisi, Tekstil Maraton, Sayı 51, 41-57 , 2000

11. Özdemir Ö., Kesim S., Tek ve Çift Katlı Kontinü Polyester İpliklerde Büküm Miktarının Mukavemet Özelliklerine Etkisi, Tekstil Maraton, Sayı 51, 34-40, 2000

12. Özdemir Ö., Aydın N., Ring İplik Makinasında Core İplik Eğrilmesi Üzerine Deneysel Çalışmalar I, TÜBİTAK-MAM TEAL Teknik Yayını Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma Dergisi, Sayı 13, 21-26, 2000

     Özdemir Ö., Aydın N., Ring İplik Makinasında Core İplik Eğrilmesi Üzerine Deneysel Çalışmalar II, TÜBİTAK-MAM TEAL Teknik Yayını Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edildi, 2000

13. Özdemir Ö., Enhoş S. A., Penye Dairesi Makinalarında Yenilikler , Tekstil & Teknik Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi, 2000

14. Özdemir Ö., Enhoş S. A., Polyester Kesik Elyafının Ring İplikçiliğindeki Önemi ve İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar, Tekstil & Teknik, Sayı 191, 175-180 , 2000

15. Özdemir Ö., Dayık M., Pamuk İpliklerinin Kondisyonlanması ve Bu Alanda Yapılan Çalışmalar, Tekstil Maraton, Sayı 49, 44-52, 2000

16. Özdemir Ö., Kahraman Ş., Ring İplik Makinalarında Klips, Manşon ve Kopçanın Viskon İplik Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Tekstil Maraton Dergisi, Sayı 50, 12-30, 2000

17. Özdemir Ö., Çeven E.K., Şenil İplik ve Makinalarında Teknolojik Gelişmeler, Tekstil & Teknik , Sayı 198, 155-160, 2001

18. Çeven E,K., Özdemir Ö., Şenil İplik Makinaları ve Üretimde Etkili Olan Parametreler, Tekstil &Teknik , Şubat ,139-150,2002

19. Özdemir Ö., Şardağ S., İpliklerde Kondisyonlama ve Yeni Yöntemler, Tekstil& Teknik Dergisi, Haziran , 248-260, 2004

20. Özdemir Ö., Çeven E.K, Aşınmada Etkili faktörler, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri, Tekstil& Teknik , Ekim, Sayı 36(237), 238-249,2004

21. Özdemir, Ö., Şardağ S. İpliklerde Vakumlu Buharlama İşlemleri, Uygulama Alanları ve Gelişmeler, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt 11,Sayı 2,239-248, 2005

22. Çeven E.K., Özdemir Ö., Şenil İpliklerde Aşınma Probleminin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 127-134 ,2006 

23. Yüksek İ.Ö., Özdemir Ö., Bambu İpliklerin Üretimi, Özellikleri ve Kullanım Alanları , Tekstil & Teknik , Ekim, Sayı :273, 80-92,2007

24. Özdemir Ö., Fantazi İplik Makinalarında Teknolojik Gelişmeler, ITMA 2007 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu,UİB,Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği,17-26,Mart 2008

25. Orhaneddin B.,Özdemir Ö., Şenil İplik Tipleri ve Makinalarındaki Gelişmeler, Tekstil & Teknik , Ocak ,Sayı :288 ,95-106, 2009

Kongreler :

1. Özipek B., Özdemir Ö., Dikiş İpliği Özelliklerinin Dikiş Mukavemetine Etkileri, IV. Uluslararası Tekstil Sempozyumu, Altınyunus - Çeşme, 643-658, 1986

2. Dayık M., Özdemir Ö., Kondisyonlamanın İplik Özelliklerine Etkisi, I. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi - Adana, 277-289, 1999

3. Özdemir Ö., Kalaoğlu F., The Effect of Material and Machine Parameters on Chenille Yarn Properties, in “Proceeding of the I. st. Autex Conference Tecnitex 2001, Portekiz,Volume 1, 184-189, 2001

4. Kalaoğlu F., Özdemir Ö., A Study of Wool Chenille Yarn Properties, International Textile Clothing & Desing Conference-Croatia, 195-198, 2002

5. Özdemir Ö., Çeven E.K., The Effect of Chenille Yarn Manufacturing Parameters on the Abrasion Resistance of Upholstery Fabrics, in “Proceeding of The XII-th Textile and Leather Romanian Conference,” Iasi, Romania,  23-34,2002

6. Çeven, E. K., Özdemir, Ö., Investigation of Pile Loss in Chenille Upholstery Fabrics, II. International Istanbul Textile Congress, İstanbul, Turkey,1-8,(CD-ROM), 2004

7. Özdemir Ö., Çeven E.K., The Properties and Manufacture of Chenille Yarns, in “Proceeding of The II-nd International Textile, Clothing & Desing Conference-Dubrovnik, Croatia, 257-261,2004

8. Çeven E.K., Özdemir Ö., Investigation of Chenille Fabric Wear Performance. 5 th Autex World Conference, Portoroz, Slovenia,775-778,2005

9. Çeven E.K., Özdemir Ö., Experimental Studies about the Properties of Chenille Yarns, Woven and Knitted Fabrics.Proc. 4.th Central European Conference, Liberec, Czech Republic. 1-6, (CD-ROM) , 2005

10. Çeven E.K., Özdemir Ö., A New Approach for Chenille Yarn Count Estimation, International Conference, “Futurotextiles”, Lille-France , 23 - 24 November ,2006


Projeler :

Vakumlu Buharlama İşlemlerinin İplik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması- TÜBİTAK Hızlı Destek   Projesi - Proje Yöneticisi-Nisan 2007 


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

TMO - TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği


Onur Ödülleri ve Burslar :

TÜBİTAK, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü,    (FP 6 CRAFT (Co-operative Research Project)‘FanOpTex’akronimli proje),Nisan 2006

TTGV - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından verilen ‘Dr.Akın ÇAKMAKÇI Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş Ödülü 2007’, Doktora Tez Danışmanı Olarak.


Diğer Çalışmalar :

Özdemir Ö., ÖMEROĞLU S. Merinos Tekstil Müzesi Planlama Çalışma Grubu İçin de İplik Bölümünün  Planlanması ve Yerleşimi,  Haziran 2007

‘Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi ’ Yayın Kurulu Üyeliği


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL