Please click for English


İsim

:

Mehmet KANIK

Ünvan

:

Prof.Dr.

e-mail

:

mekanik@uludag.edu.tr

Tel

:

0224 294 20 50

Oda Numarası

:

404

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

Tekstil Boyamacılığı, Tekstil Baskıcılığı, Dijital (Ink Jet) Baskı Teknolojisi, Floklama ve Flok Baskı Teknolojisi, Yüksek Frekanslı Kurutma, Tekstilde Kaplama ve Laminasyon, Boyahaneler İçin Proses Optimizasyonu, Boyahanelerde İlk Seferde Doğru Üretim (İSDÜ) Uygulamaları, Bor Bileşiklerinin Tekstilde Kullanımı, Gerçek Zamanlı Spektroskopik Analiz Teknolojisi İle Boyama Süreçlerinin Yeniden Tasarımı


Eğitim :

Lisans   : 1981-1985, Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Y.Lisans: 1986-1989, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Doktora : 1990-1996, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Doktora Sonrası Çalışma: 2002-2003, Tekstil Kimyası, North Carolina State University, ABD


Bilimsel Faaliyetler :

1986-1993: Araştırma Görevlisi; U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Müh. Böl.

1993-1997: Öğretim Görevlisi; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh. Böl.

1997-2004 : Yrd.Doç. Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh. Böl.

2004-2011 : Doç. Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh. Böl.

2011-  ...   : Prof. Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh. Böl.


Verdiği Lisans Dersleri :

TEK4007 Baskı Teknolojisi

TEK3068 Boyama Teknolojisi

TEK3093 Organik Tekstil Üretimi ve Sertifikasyonu

TEK3022 Kaplama ve Laminasyonla Üretilen Teknik Tekstiller

TEK4099 Tekstil Ink-Jet Baskıcılığı

TEK4064 Fantezi Kumaşların Terbiyesi


Verdiği Lisansüstü Dersleri :

TEK5016 Dijital Baskı Teknolojileri ve Tekstil Sanayindeki Uygulamaları

TEK5017 Yüksek Frekanslı Isıtma Teknolojisi ve Tekstil Sanayiindeki Uygulamaları

TEK5023 İplik Boyama Teknolojisi

TEK5024 Tekstil Kaplama ve Laminasyon Teknolojileri


Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :

1. Tekstil Baskıcılığında Hazırlanacak Pat Miktarının Bir Bilgisayar Programı Yardımıyla Belirlenmesi (Aylin Çelikbilek, 1999)

2. Poliester Mamullere Uygulanan Kostikleme İşleminin Baskı Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması (A. Hulusi Bayarı, 2001)

3. Reaktif Baskı Sonu Yıkamalarına Etki Eden Bazı Parametrelerin İncelenmesi (Ece Erhan, 2001)

4. Polyester ve Polyester-Selüloz Karışımı Kumaşlarda Ütüleme Şartlarının Haslıklar Üzerine Etkisinin Araştırılması (Sevgi Çakmak, 2002)

5. Polibutilen Teraftalat (PBT) Liflerinin Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi (İbrahim Ceylan, 2004)

6. Politrimetilen Teraftalat (PTT)/Elastan Karışımı Kumaşların Boyama Özelliklerinin Araştırılması (Koray Ünal, 2004)

7. İçi Boş (Hollow) PET Liflerinin Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi (Ömer Topal, 2006)

8. Ink Jet Baskıda Kumaşa Uygulanan Ön İşlemlerin Baskı Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Efsun Selçuk, 2009)

9. Sodyum Bor Hidrürün Aşındırma Baskıda Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Erman Özcan Yılmazlar, 2010)

10. Boyalı Kumaşların Soldurulmasında Sodyum Borhidrür Kullanım Şartlarının İncelenmesi, (Selin Akyurt Sarıtoprak, 2011)


Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :

1. Sodyum Borhidrür’ün Tekstil Terbiye  İşlemlerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Duygu Yılmazer, 2009)


Yayınlar :

Uluslararası Yayınlar :

1. Kanık, M. ve P. Hauser, “Printing of Cationised Cotton with Reactive Dyes”, Coloration Technology, 118, 300-306 (2002).

2. Hauser, P. ve M. Kanık, “Printing of Cationized Cotton with Acid Dyes”, AATCC Review, 3, 25-28 (2003).

3. Kanık, M. ve P. Hauser, “Printing of  Cationized Cotton with Direct Dyes”, Textile Research Journal, 74 (1), 43-50 (2004).

4. Kanık, M. ve P. Hauser, “Ink Jet Printing of Cationised Cotton with Reactive Inks”, Coloration Technology, 119, 230-234 (2003).

5. Kanık, M. ve A. H. Bayarı, “The Effect of weight reduction process on printing properties of polyester fabrics”, Coloration Technology, 119, 264-268 (2003).

6. Kanık, M., P.J. Hauser, L. P. Chapman ve A. Donaldson, “ Effect of Cationisation on Ink Jet Printing Properties of Cotton Fibers”, AATCC Rewiev, 4(6), 22-25 (2004)

7. Yıldırım, K., Altun, S., Kanık, M. ve Ulcay, Y., “Influence of melt spinning conditions on dye uptake of poly(ethylene terapthalate) fibres“, Coloration Technology, 125, (June), 151-154 (2009).

8. Yılmazer, D. ve Kanık, M., “Bleaching of Wool with Sodium Borohydride”, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 4(3), 45-50 (2009).

9. Topal, Ö., Kanık, M. ve Altun, Ş., Comparision Of Dyeing Behavior Between Hollow And Standard Poly(Ethylene Terepthalate) Fibers, Textile Research Journal, Vol: 80 (14): 1405-1411 (2010).

10. Şardağ S., Kanık M., Özdemir Ö.,"The Effect of Vacuum Steaming Processes on Physical and Dyeability Properties of Polyamide 6 Yarns",Textile Research Journal, Vol: 80 (15): 1531-1539 (2010).

11. Şardağ, S., Özdemir, Ö ve Kanık, M.,.”The Effects of Vacuum Steaming Process Parameters on Tenacity Properties of Cotton and Viscose Yarns”, “Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi”, (Yayına kabul edildi, 2010).

12. Gürarda, A., Kaplangiray, B., Kanık, M. ve Yükseltan, E., The Effects of Lubricants on the Stiffness of Sewing Threads, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, (Yayına kabul edildi, 2011)

Ulusal Yayınlar :

1.   Kanık, M. ve Selçuk, E., “Ön Emdirme İşleminde Kullanılan Kıvamlaştırıcı Türünün Reaktif Ink Jet Baskı Kalitesi Üzerine Etkileri”, U. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2010). (Yayınlanacak).

2.   Gürarda, A., Kaplangiray, B. ve Kanık, M., Yağlama Işleminin Dikiş İpliklerinin Özellikleri ve Dikiş Performansı Üzerine Etkileri”, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 18 (82), s.19-25.

3.   Yılmazer, D. ve Kanık, M., “Poliamid Liflerinde Meydana Gelen Kimyasal Hasarın Tespitinde Kullanılan Test Yöntemlerinin İncelenmesi”, U. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14 (2), 2009, s.199-207.

4.   Kanık, M., “Türkiye’de Tekstil Terbiye Sanayiinin Gelişimi”, Dünya Gazetesi, Tekstil Terbiye Sektörel Araştırma Eki, No. 30, s.44, 19 Nisan 2004.

5.   Kanık, M., “ITMA 2003’te Baskı Teknolojisindeki Gelişmeler”, Tekstil Maraton, 14(1), s.9-15, (2004).

6.   Kanık, M. ve A. Çelikbilek, “Pamukta Lif Olgunluğunun Önemi, Boyama Sırasında Ortaya Çıkan Problemler ve Çözüm Yolları”, Tekstil Maraton, 12(3), s.21-25, 2002.

7.   Kanık, M., “Pigment Akar Boyama Yöntemleri”, Tekstil Araştırma Dergisi, 3. Çeyrek, s.102-103, 2002.

8.   Kanık, M., “Baskı Teknolojisindeki Son Gelişmeler”, Tekstil Araştırma Dergisi, 1. Çeyrek, s.112-12, 2000.

9.   Kanık, M., “Boyama Makinalarındaki Son Gelişmeler”, Tekstil Araştırma Dergisi, 2. Çeyrek, s.116-131, 2000.

10.   Kanık, M., “Jet Baskı Teknolojisi ve Son Gelişmeler”, Tekstil Maraton Dergisi, 10(3) s.36-43, 2000.

11. Kanık, M., “Tekstilde Üniversite-Sanayi İlişkileri ve Tekstil Mühendisliği Eğitimine Olumlu Katkıları”, Ekose, 1(2), s.15-17, 2000.

12. Kanık, M., “Poliamid Mamullerde Düzgünsüz Boyamanın Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler”, Tekstil Türkiye Dergisi, 1(1), s.97-102, 2000.

13. Kanık, M. ve Çelikbilek, A., “Tekstil Baskıcılığında Atık Baskı Patı Problemi ve Bu Konudaki Teknolojik Gelişmeler”, Tekstil Teknoloji, 11(9), s.183-191 ve 11(10), s.122-127, 1998.

14. Kanık, M., “Polyester Mikro Elyaf Mamullerin Boyama, Baskı ve Terbiye İşlemleri”, Tekstil Teknoloji; 10 (4), s.42-56, 1997.

15. Kanık, M.,. “Asetat Mamullerin Boyanması”, Tekstil Terbiye & Teknik Dergisi, 16(4), s.78-88, 1997.

16. Kanık, M., “ITMA 95’te Baskı Teknolojisi”, Tekstil Maraton, 6(1), s.45-64, 1996.

17. Kanık, M., “Radyo Frekanslı(RF) Kurutucular ve Tekstil Sanayiinde Kullanımı”, Tekstil Maraton, 5(5), s.54-67,1995.

18. Kanık, M., “Pigment Baskı Binderleri, Özellikleri ve Seçim Kriterleri”, Tekstil ve Konfeksiyon, 5(5), s 447-453,1995.

19. Kanık, M., “Yüksek Frekanslı Isıtma Teknolojisi, Tekstil Sanayiindeki Uygulamaları ve Bu Alandaki Son Gelişmeler. Bölüm 1: Yüksek Frekanslı Isıtmanın Esasları”, Tekstil & Teknik, 10(118), s.68-76, 1994.

20. Kanık, M., “Yüksek Frekanslı Isıtma Teknolojisi, Tekstil Sanayiindeki Uygulamaları ve Bu Alandaki Son Gelişmeler. Bölüm 2: Radyo Frekanslı (RF) Isıtma Sistemleri ve Tekstil Sanayiindeki Kullanım Alanları”, Tekstil & Teknik, 10(119), s.64-74, 1994.

21. Kanık, M., “Yüksek Frekanslı Isıtma Teknolojisi, Tekstil Sanayiindeki Uygulamaları ve Bu Alandaki Son Gelişmeler. Bölüm 3: Mikrodalga (MW) Isıtma Sistemleri ve Tekstil Sanayiindeki Kullanım Alanları”, Tekstil & Teknik, 11(120), s.64-74, 1995.

22. Donmaz, P. ve Kanık, M., “Pigment Baskı Yönteminde Mikrodalga Teknolojisinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, U.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi; 4(1), s.57-65, 1993.

23. Donmaz, P. ve Kanık, M., “Mikrodalga Radyasyonu İle Yapağı Isıtmanın Yıkama İşlemi Üzerine Etkileri”, Tekstil ve Konfeksiyon, 3(4), s.300-303, 1993.

24. İskender, M. A. ve Kanık, M., “Örme Mamullerin Merserizasyonunda Yeni Bir Yöntem: Ramöz Merserizasyonu”, Tekstil & Teknik, 3(33): 82-87, 1987.

25. Kanık, M., “Çevre Koruyucu Önlemlerin Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Bu Maliyetleri Azaltmada İzlenecek Yöntemler”, Ekonomik Büyüme ve Çevre Korunması İnceleme Yarışması, YASED; Yayın No.39; s.73-90, 1991.

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler :

1. Kanık, M., P. Hauser, L. P. Chapman ve A. Donaldson, “ Effect of Cationisation on Ink Jet Printing Properties of Cotton Fibers”, AATCC International Conference & Exhibition, pp.54-60, Eylül 9-12, 2003, Greenville, SC, ABD.

2. Hauser, P. J. ve M. Kanık, “ Ink Jet Printing Properties of Cationized Cotton with Reactive Dyes”, XVII. FLAQT Congress 2004,  Ağustos 4-7, 2004, Sao Paulo, Brazil.

3. Şenol, D., Kanık, M., Sodyum Borhidrürün Tekstil Terbiye İşlemlerinde Kullanım Olanakları, III: Uluslararası Bor Sempozyumu, 2-4 Kasım 2006, Ankara, Türkiye, s.409-417. 

4. Yılmazer, D. and Kanık, M. “Bleaching of Polyamide Fibers with Sodium Borohyride”, Fiber Society, 2010 Spring Conference, 12-14 May 2010, Bursa, p.93-94.

5. Kanık, M., Yılmazer, D., Akyurt, S., Tokmak, G, Ündücü, B., Eser, E.S. “Use of Sodium Borohydride for Striping of Reactive Dyed Cotton/Elastane Fabrics”, Poster Presentation, Fiber Society, 2010 Spring Conference, 12-14 May 2010, Bursa, p.277-278.

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler :

1. Kanık, M., “Elastan İplik İçeren Kumaşların Terbiye İşlemleri”, VII. Tekstil Kimyası ve Terbiyesinde Gelişmeler Sempozyumu VII, 152-175, Bursa, 1999.

2. Kanık, M., “Jet Baskı Teknolojisinin Esasları, Tekstil Baskıcılığına Uygulanması ve Bu Alandaki Son Gelişmeler”, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu VIII, 191-204, Bursa, 2001.

3. Kanık, M., “Tekstil Ink Jet Baskı Sistemlerinin Önemli Teknik Parametreleri ve Bu Alandaki Son Gelişmeler”, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu IX, 206-225, Bursa, 2003.

4. Kanık, M. ve D. Senol, “Reaktif Boyalı Havlu Kumaşlarda Klorlu Su Haslıklarının Geliştirilmesi”, II. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, s.50-57, Eylül 27-28, 2004, Tübitak-BUTAL, Bursa.

5. Kanık, M., S. Akgül ve S. Özgürel, “Polyester/Elastan Karışımlarının Boyama Sonrası Redüktif Yıkamasında Kullanılan Yıkama Maddesi Tipinin Haslıklar Üzerine Etkisi”, II. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, s.58-70, Eylül 27-28, 2004, Tübitak-BUTAL, Bursa.

6. Kanık, M., “Ink Jet Baskı Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu X, 140-146, Bursa, 2005.

7. Kanık, M., “Boyahanelerde Laboratuvar-İşletme Uyumunun Geliştirilmesi”, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu XI, KMO Bursa Şubesi, 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Bursa, s.150-157.

8. Yılmazer, D., Kanık, M., “Bor Bileşiklerinin Tekstilde Kullanım Alanları”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Adana.

9. Kanık, M., “Dijital Tekstil Baskı Teknolojisine Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Tekstilde Dijital Baskı Teknolojileri Sempozyumu, 14 Ekim 2008, İTKİB, İstanbul.

10. Kanık, M., “Dijital Tekstil Baskı Sistemlerindeki Son Gelişmeler”, Tekstilde Dijital Baskı Teknolojileri Sempozyumu, 14 Ekim 2008, İTKİB, İstanbul.

11. Kanık, M., “Ink Jet Baskı Teknolojisindeki Son Gelişmeler”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 30-31 Ekim 2008, Denizli.

12. Kanık, M., Yılmazer, D., “Sodyum Borhidrürün Ön Terbiye ve Boyama İşlemlerinde Kullanımı”, XII. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, KMO Bursa Şubesi, 6-8 Mayıs 2009, Bursa, s.191-196.

13. Kanık, M. ve Yılmazer, D., “Yün Halı İpliklerinin Sodyum Borhidrür ile Ağartılması”, 3. Tekstil Kimyasalları, Boyaları ve Prosesleri Sempozyumu, Uşak Tic. ve San. Odası, 27-28 Mayıs 2010, Uşak.

14. Yılmazer, D., Kanık, M., “Sodyum Borhidrür ile Tekstil Liflerinin Ağartılması”, V. Ulusal Tekstil Boya ve Yardımcı Kimyasalları Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Kahramanmaraş.

15. Kanık, M., “Boyahanelerde İlk Seferde Doğru Üretim ve Gerçek Zamanlı Spektroskopik Analiz Teknolojisi”, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, KMO Bursa Şubesi, 2-4 Haziran 2011, Bursa, s.150-155.

16. Yılmazer, D. ve Kanık, M., “Bor Esaslı Ürünler Yardımıyla Küp (İndantren) Boyamaların Geliştirilmesi”, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, KMO Bursa Şubesi, 2-4 Haziran 2011, Bursa, s.212-217.

Kitaplar (Bölüm Yazarlığı):

1. Hauser, P. ve Kanık, M., Ink Jet Printing Of Cationized Cotton With Reactive Inks, Part 3, Digital Printing of Textiles (Ed. H. Ujiie), Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2006.

2. Kanık, M., “ITMA 2007 Fuarında Baskı Teknolojisi”, ITMA 2007 Teknolojik Değerlendirme Raporu, Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2008-Bursa, s.60-72.


Projeler :

1. Donmaz, P; Özek, Z; Kanık, M; 1995 Mikrodalga Teknolojisinin Pigment Baskı Yönteminde Kullanılması, TÜBITAK MISAG-32(DPT) PROJESI, Ekim 1995, Bursa.

2. Kanık, M ve Peter J. Hauser, Pamuk Lifinin Modifikasyonu ile Baskı Özelliklerinin İyileştirilmesi, TÜBİTAK-BAYG Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Desteği (NATO-B2) İle Yapılmış Proje, Proje Yöneticisi, 2003.

3. Kanık, M. ve Ulcay, Y., Tekstil Terbiye Sektörü İçin Geliştirilen Yeni Prosedürlerin İncelenmesi ve Sanayiye Uygulanması, Sanayi Projesi, 1997-1998, DOVEGE Kimyevi Maddeler Ltd., İstanbul.

4. Özdemir, Ö., Şardağ, S., Kanık, M., Vakumlu Buharlama İşlemlerinin İplik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Tübitak Hızlı Destek Projesi, 2007. (Yardımcı Araştırmacı)

5. Kanık, M. ve Yılmazer, D. “Sodyum Borhidrür’ün Tekstil Terbiye İşlemlerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması”, BOREN-2007-Ç0058, 2009. (Yürütücü)

6. Özdemir, Ö., Kanık, M., Orhaneddin, B. ve Genç, A. “Prototip Floklama Makinesi Tasarımı, İmalatı ve Flok İplik Üretimi”, SAN-TEZ Projesi 2008. (Yürütücü Yardımcısı)

7. Meriç, B., Kanık, M. ve Gürarda, A. “Dikiş İpliği Özelliklerinin Dikim Performansı ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi BAP Projesi 2009. (Yardımcı Araştırmacı)

8. Kanık, M., Köken, A. ve Akbulut, E. “Gerçek Zamanlı Spektrofotometrik Analiz Teknolojisi Yardımıyla Dispers Boyama Proseslerinin Optimizasyonu”, 00579.STZ.2010–1 nolu  SAN-TEZ Projesi 2010. (Yürütücü)


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

The Society of Dyers and Colourists, Bradford, İngiltere.

TMO - TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği


Onur Ödülleri ve Burslar :

TÜBİTAK, NATO-B2 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu, 2002.

“Ekonomik Büyüme ve Çevre Korunması İnceleme Yarışması” Üçüncülük Ödülü; Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği,(YASED), 1991-Ankara.

TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu, 1991.


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2011
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL