Please click for English


İsim

:

Esra KARACA

Ünvan

:

Prof.Dr.

e-mail

:

ekaraca@uludag.edu.tr

Tel

:

0224 294 20 52

Oda Numarası

:

TL16

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

Tekstil Polimerleri, Tekstil Liflerinin Oluşumu ve Özellikleri, Tıbbi Tekstiller, Elektro çekim yöntemi


Eğitim :

Lisans    :  1985-1989, Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Y.Lisans :  1989-1992, Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Doktora  :  1992-1999, Tekstil Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa


Bilimsel Faaliyetler :

2001-2007 : Yrd.Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

2007-   ...  : Doç.Dr.: U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.


Verdiği Lisans Dersleri :

TEK1007 Doğal Lifler

TEK2018 Sentetik İplik Teknolojisi

TEK3047 Tekstil Liflerinin Analiz Metodları

TEK3048 Kimyasal Lif Üretim Teknikleri

TEK4053 Lif Oluşturan Polimerlerin yapı ve Özellikleri

TEK4056 Tıbbi Tekstiller


Verdiği Lisansüstü Dersleri :

TEK5004 Tekstil Liflerinin Mekanik Özellikleri

TEK6001 Lif Oluşum Teorisi

TEK 5035 Tekstil Liflerinin Yüzey Özellikleri Ve Modifikasyon Yöntemleri


Yayınlar :

Uluslararası Yayınlar :

1. Karaca, E. ve A. S. Hockenberger, “Analysis of the fracture morphology of polyamide, polyester, polypropylene, and silk sutures before and after implantation in vivo,” J Biomed Mater Res B Appl Biomater., 87B(2), 580-589 (2008).

2. Becerir, B, E. Karaca ve S. Omeroglu, “Assessing colour values of polyester fabrics produced from fibres having different cross-sectional shapes after abrasion,” Coloration Technology, 123(4), 252-259 (2007).

3.  Karaca, E. ve F. Ozcelik, “Influence of the Cross-Sectional Shape on the Structure and Properties of Polyester Fibers,” J. Applied Polymer Science, 103, 2615-2621 (2007).

4. Karaca, E., A. S. Hockenberger ve H . Yıldız, “Investigating Changes in Mechanical Properties and Tissue Reaction of Silk, Polyester, Polyamide, and Polypropylene Sutures in Vivo,” Textile Research Journal, 75(4), 297-303 (2005).

5. Hockenberger, A. S. ve E. Karaca, “Effect of Suture Structure on the Knot Performance of Polyamide Sutures,” Indian Journal of Fibre & Textile Research, 29, 271-277 (2004).

6. Karaca Bayraktar, E. ve A. S. Hockenberger, “Usage of Hollow Textile Fibers in Artificial Kidney,” Technology and Health Care, 10(3,4), 319-321 (2002).

7. Karaca Bayraktar, E. ve A. S. Hockenberger, “Investigating the Knot Performance of Silk, Polyamide, Polyester and Polypropylene Sutures,” Textile Research Journal, 71(5), 435-440 (2001).

Ulusal Yayınlar :

1. Yıldırım, U.  ve E. Karaca, “Nylon 6,6 ve Kevlar 49 Liflerinin Sürünme ve Gerilme Gevşemesi Davranışlarının İncelenmesi,” Tekstil Maraton, 4, 33-44 (2008).

2. Karaca, E., “Türkiye’de İpekböcekçiliği ve İpek Üretiminde Mevcut Durum, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,” Tekstil & Teknik, 236, 146-164 (2004).

3. Karaca Bayraktar, E., “ITMA 99’da Braiding Makinaları,” Tekstil Maraton, 46, 52-61 (2000).

4. Karaca Bayraktar, E. ve A. Şengönül, “Braid Ameliyat İpliklerinin Yapısı,” Tekstil Teknoloji, 28, 96-105 (1998).

5. Karaca Bayraktar, E. ve A. Şengönül, “7 Ameliyat İpliği Malzemesinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi,” Medikal & Teknik, 135, 94-100 (1997).

6. Karaca Bayraktar, E. ve A. Şengönül, “Tıbbi Tekstiller,” Tekstil & Teknik, 144, 88-93 (1997), 145, 79-83 (1997).

7. Ulcay, Y. ve E. Karaca, “Ameliyat İpliklerinin Gelişimi, Hammadde ve Özellikleri,” Tekstil & Teknik, 106, 101-106 (1993).

8. Ulcay, Y. ve E. Karaca, “Ameliyat İpliklerinin Kullanım Özellikleri,” Tekstil & Teknik, 107, 104-106 (1993).

Uluslararası Bildiriler :

1. Hockenberger, A. S. ve E. Karaca, “An Investigation of Fracture Mechanisms of Some Non-Absorbable Sutures in Vivo,” Medtex 07 Fourth International Conference, 16-18 Temmuz 2007, Bolton Institute, England.

2. Karaca, E. ve A.S. Hockenberger, “Knot Performance of Monofilaments and Braided Polyamide Sutures Under Different Test Conditions” MEDTEX03 International Conference and Exhibition, 08-09 July 2003, Bolton Institute, England.

3. Karaca Bayraktar, E. ve  A. S. Hockenberger, “Time Dependent Behaviour of Some Suture Materials,” Medical Textiles 99 International Conference, 24-25 Ağustos 1999, Bolton Institute, England.

Ulusal Bildiriler ve Posterler :

1. Hockenberger, A. S. ve E. Karaca Bayraktar, “Bazı Ameliyat İpliklerinin Kopma Mekanizmalarının İncelenmesi,” I. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, 11-12 Ekim 2002, İzmir, poster çalışması.

2. Karaca Bayraktar, E., “İpek Ameliyat İpliğinin Kare ve Granny Düğüm Performansının Değerlendirilmesi,” 6. Uluslararası Katılımlı Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 6-8 Ekim 1999, İzmir, poster çalışması.

3. Karaca Bayraktar, E. ve A. S. Hockenberger, “İpek, Poliamid, Poliester, Polipropilen Ameliyat İpliklerinin Mekanik Özelliklerinin Kuru ve Islak Ortamda İncelenmesi,” 6. Uluslararası Katılımlı Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 6-8 Ekim 1999, İzmir.

4. Karaca Bayraktar, E. ve A. Şengönül, “Tıp Alanında Kullanılan Tekstil Malzemeleri ve Ameliyat İpliklerinin Kullanım Alanları,” 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 11-14 Aralık 1996, Bursa.

Ulusal Kitaplar :

1. Alpay, H.R, Karaca, E., Kavuşturan, Y., Ömeroğlu, S., Kahraman, N., Özkan, G., Çeven, K., Tezel, S., “Dünyada ve Türkiye’de Ev Tekstilleri İthalatı ve İhracatı 1999-2003”, Uludağ Üniversitesi Yayını, No:1-024-0422, Bursa 2005, 186. (Uludağ Üni. Müh.Mim.Fak. Tekstil Müh. Bölümü web sayfasında da yayınlanmıştır)


Projeler :

1. Perlit İçeren Poliester İplik Üretimi ve Perlit Kullanımının Kumaş Performans Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması, TUBİTAK Araştırma Projesi, 109M269, Proje Yürütücüsü, devam ediyor.

2. Elektro üretim Yöntemi ile Nanolifli Yüzey Üretimi ve Nanolifli Yüzeylerin Yara Örtüsü Olarak Kullanımının In Vivo Çalışmalar ile Araştırılması, TUBİTAK Projesi, 108M396, Proje Yürütücüsü, 2009. 

3. Hava Jetli Tekstüre Yöntemi ile Yüzey Özellikleri Değiştirilmiş Poliester İpliklerinin Kauçuğa Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi,TUBİTAK Projesi, 106M131, Yardımcı Araştırmacı, 2009. 

4. Farklı Lif Kesitlerinin İplik ve Dokuma Kumaşların Bazı Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, TUBİTAK Projesi, 105M089 (MAG-HD-19), Proje Yürütücüsü, 2006.

5. Takviyeli Kauçuk Kompozit Yapımında Kullanılan Poliester İpliklerin Kauçuğa Yapışma Özelliğinin Geliştirilmesi,TUBİTAK Projesi, 105M007 (MAG-HD-9), Yardımcı Araştırmacı, 2006.

6. Ameliyat İpliğinin Yapı-Mekanik Özellik İlişkisi. Optimum Ameliyat İpliği Yapısına Bir Yaklaşım, EUREKA Projesi, E!2025, Yardımcı Araştırmacı, 2004.


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL