Please click for English


İsim

:

Aslı HOCKENBERGER

Ünvan

:

Prof.Dr.

e-mail

:

sengonul@uludag.edu.tr

Tel

:

(0224) 442 81 76

Oda Numarası

:

505

URL

:

 

Uzmanlık Alanları

:

Sentetik ve Doğal liflerin üretimleri ve özellikleri, Polimer teknolojisi, Tekstil fiziği, Liflerin yapı-performans özellikleri, Teknik tekstiller


Eğitim :

Lisans: 1984-1988,   Tekstil  Mühendisliği, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Y.Lisans: 1989-1990,  Tekstil Mühendisliği, UMIST, İngiltere

Doktora: 1990-1993,  Tekstil Mühendisliği, UMIST, İngiltere


Bilimsel Faaliyetler :

1994-1999 : Yrd.Doç.Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

1999-2007 : Doç.Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.

2007-  ...   : Prof.Dr.; U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Tekstil Müh .Böl.


Verdiği Lisans Dersleri :

Kimyasal Lifler,

Tekstil Fiziği,

Elastomerlerin Yapı ve Özellikleri,

Özel Tekstil Lifleri,

Endüstriyel Amaçlı Kullanılan Lifler ve Özellikleri,

Lif Teknolojisinde Son Gelişmeler,


Verdiği Lisansüstü Dersleri :

Tekstil Liflerinin Mekanik Özellikleri,

Lif Oluşum Teorisi


Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :

Tutak M, “Kurşun Geçirmez Kumaşlarda Kullanılan Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinin Mekaniksel Performansının İncelenmesi”, 1998 (YÜKSEK LİSANS)

Koçan N, “ISO-9000 Kalite Güvence sistemlerinin Boyahanelerde Uygulaması Üzerine Bir İnceleme”, 1999 (YÜKSEK LİSANS)

Koral S, “Kord bezi Teknolojisinde Kullanılan Bazı Tekstil LiflerininMekanik Özellik-Yapı İlişkisinin İncelenmesi”, Bursa, 2003 (YÜKSEK LİSANS)

Şevkat B, “Bir Poliester üretim tesisinde üretim parametrelerinin modül üzerine etkisinin incelenmesi”, Bursa, 2005 (YÜKSEK LİSANS


Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri :

Bayraktar K E, “ İpek, Poliamid, Poliester, Polipropilen Ameliyat İpliklerinin Monofilament ve Çapraz Örgülü (Trez) Yapılarının Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, 1999

Polat H, “Bazı Tekstil Liflerinin Zamana Bağlı Mekaniksel Davranışlarına (Sünme ve Gerilim Gevşemesi) Sıcaklığın etkisinin araştırılması” , Bursa, 2002


Yayınlar :

Uluslararası Yayınlar :

1. S. Mukhopadhyay, A. Sengönül ve M.A. Wilding, “ An Optical Method of Measuring Appearance Changes in Carpet”, J. of The Textile Inst., Vol.84, No:3, 429-435, 1993

2. A. Şengönül ve M.A. Wilding, “Flex Fatigue in Gel-spun High Performance Polyethylene  Fibres”, J.of The Textile Inst., Vol.85, No:1, 1-11, 1994

3. A.Şengönül ve M.A. Wilding, “ Modelling of Time-dependence in Ultra-high Modulus  Polyethlene Based on Raman Microscopy”, Polymer, Vol.36, No:23, 4379-4384, 1995

4. A.Şengönül ve M.A. Wilding, “ Flex Fatigue in Gel-spun High Performance Polyethylene Fibres at Elavated Temperatures”, J. of The Textile Inst., Vol.87, No:1, 13-22, 1996

5. A.S Hockenberger, “The Effects of Weaving on the Fibre Performance in Ballistic Fabrics Made from High Performance Polyethylene Fibers”, The J.of Textile Inst., Vol:89, No:3, 595-604, 1998

6. J.W.S. Hearle, S.K. Mukhopadhyay, A. Sengönül, “ A Study on Fatigue Types and Distrıbution in a Controlled Damaged Wool Carpets, Part:1 Straight Walked Damaged Carptets”, WRONZ (Wool Research Organization of Newzelland), Temmuz, 1997, R212

7. E.K. Bayraktar, A.S. Hockenberger, “Investigating the Knot Performance of Silk, Polyamide, Polyester, and Polypropylene Sutures”, Text. Res. J (5): 435-440 May 2001

8. Hearle JWS, Sengonul A, Tandon SK, “Type and Location of Fatigue Breaks in Wool Carpets- Part I: Qualitative Examination”, J TEXT I 92 (1): 75-87,  Part 1, 2001

9. Cassidy BD, Hearle JWS, Sengonul A, “Type and Location of Fatigue Breaks in Wool Carpets- Part II: Quantative Examination”J TEXT I 92 (1): 88-102, Part 1, 2001

10. A.S. Hockenberger, S. Koral, M.A. Wilding; “Recovery from Strain and Shrinkage Measurements of Poly(m-methylene terephthalate) and Poly(ethylene 2,6-Naphthalate) Fibers”, Text. Res. J 75 (2),111-116, (2005)

11. E. Karaca, A.S. Hockenberger, H. Yıldız, “Investigating the Change of Mechanical Properties and the Tissue Reaction of Silk, Polyester, Polyamide and Poypropylene  Sutures in Vivo”, Textile Research Journal , (75), 297-303, 2005

12. A.S. Hockenberger, S. Koral, “Effect of Twist on the performance of tire cord yarns”, Ind. Journal of Fibre and Textile Research, Volume:29,  25-29, Mart 2004

13. A.S. Hockenberger, E. Karaca; “Effect of Suture Structure on the Knot Performance of Polyamide Sutures”, Indian Journal of Fibre &Textile Research, Vol.29, 271-277, Eylül 2004

14. E.K. Bayraktar, A.S. Hockenberger, “Usage of Hollow Textile Fibres in Artificial Kidney”, Int. Journal of Health Care and Engineering, Vol:10, No: 3,4, 2002

Ulusal Yayınlar :

1. A.Şengönül, “Ultra-yüksek Modüle sahip Polietilenin Raman Mikroskopi Metodunu Kullanarak Zamana Bağımlılık Özelliğinin Modellenmesi”, Tekstil & Konfeksiyon Dergisi, No:3, Mayıs Sayısı, 198-203, 1996

2. P.Aniş, A. Şengönül, “Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinin Haşıllanması Üzerine Bir Araştırma”, Tekstil & Konfeksiyon dergisi, Sayı:2, 117-119, 1999

3. A. Şengönül, “Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinde Görülen Kırılma Çizgilerinin İncelenmesi”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:130, Kasım Sayısı, 32-36, 1995

4. A. Şengönül, “ Düz Yürümeyle Yıpranmış Yünlü Halılarda Görülen Hasar Tipleri ve Oluşan Görünüş Değişikliğinin Analizi”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:135, Nisan Sayısı, 36-40, 1996

5. A. Şengönül, “ Tekstil Liflerinin Kopma Mekanizmaları”, Tekstil Maraton Dergisi, N0:6, Kasım Sayısı, 19-30, 1996

6. E. Karaca Bayraktar ve A. Şengönül, “ 7 Ameliyat İpliği Malzemesinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi” Medikal & Teknik, Ekim Sayısı, 94-100, 1997

7. A. Şengönül ve M. Tutak, “ Yüksek Performanslı Polietilen Lifleriyle Dokunmuş Kurşun Geçirmez Kumaşlarda Dokumanın Lif Performansı Üzerine Etkileri”, Tekstil & Teknik Dergisi, Haziran Sayısı, 62-67, 1997

8. A. Sengönül, “ Dyneema Elyafın Özellikleri ve Kullanım Alanları”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:123, Nisan Sayısı, 32-35, 1995

9. P. Aniş ve A. Şengönül, “Ekolojik Tekstil Üretimine Genel Bakış”, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yayınları, Yayın No:3, 1995

10. A. Şengönül ve P. Aniş, “ Liflerin İnce Yapısına Giriş”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:132, Ocak Sayısı, 30-32, 1996

11. A. Şengönül ve P. Aniş, “Liflerin İnce Yapı Teorileri”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:133,  Şubat Sayısı, 30-38, 1996

12. E. Karaca Bayraktar ve A. Şengönül, “ Tıbbi Tekstiller, I. Bölüm”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:144, Ocak Sayısı, 88-92, 1997

13. E. Karaca Bayraktar ve A. Şengönül, “ Tıbbi Tekstiller, II. Bölüm”, Tekstil & Teknik Dergisi, No:145, Şubat Sayısı, 79-83, 1997

14. A. Şengönül, “Biyolojik Olarak Bozunur Lifler”, Tekstil Maraton Dergisi, Mayıs-Haziran Sayısı, Sayı:3, 1998

15. E.K. Bayraktar, A. Şengönül, “ Braid Ameliyat İpliklerinin Yapısı”, Tekstil Teknoloji, Sayı:28, 96-105, 1998

16. S. Koral ve A.Ş.Hockenberger, “ Otomativ Lastiklerinde Kullanılan Kord Bezi Teknolojisinin İncelenmesi”, Tekstil Teknik Dergisi,195-199, Temmuz 2003

Kongre Faaliyetleri (Sözlü Bildiri, Poster Bildiri):

1. A. Şengönül, “ A Method of Measuring Carpet Appearance Changes” Fibre Fracture and Product Performance Industrial Research Group Annual Symposium, Mancester, İngiltere, 1991

2. E.K. Bayraktar, A. Ş.Hockenberger, “Time-Dependent Behaviour of Some Suture Materials”, Medical Textiles’99 International Conference, Bolton Instıtute, İngiltere, 24-25 Ağustos, 1999

3. A. Şengönül, “A Study of Flex Fatigue of Polyethylene Fibers”, The Textile Instıtute Fibre Science Group Annual Symposium, Leeds, İngiltere,1992

4. A. Sengönül, M.A. Wilding, “Time-dependence studies in Ultrahigh Modulus Polyethylene or Creeping Through the Decades”, Prof. I.M. Wards 65th Brithday Conference, University of Leeds (Ins.,of Pyhsics), Nisan 1993

5. A. Şengönül ve E. Karaca Bayraktar, “Tıp Alanında Kullanılan Tekstil Malzemeleri ve Ameliyat İpliklerinin Kullanım Özellikleri”, Biyomed 3, 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, Bursa, 1996

6. E.K. Bayraktar, A.Ş. Hockenberger, “ İpek, Poliamid, Poliester, Polipropilen Ameliyat İpliklerinin Mekanik Özelliklerinin Kuru ve Islak Ortamda İncelenmesi”, Biyomed 6, 6. Uluslar arası Katılımlı Biyomedikal ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, 1999

7. A.S. Hockenberger, S. Koral, “Otomobillerde Kullanılan Kord İpliklerinin Zamana Bağlı Davranışının İncelenmesi”, I. Uluslar arası Teknik Tekstiller Kongresi, İzmir, 11-12 Ekim 2002

8. E. Karaca, A. Ş.Hockenberger, “Knot Performance of Monofilament and Braided Polyamide Sutures Under Different Test Conditions”, International Conference and Exhibition on Health Care and Medical Textiles’03, Bolton Instıtute, İngiltere, 8-9 Temmuz 2003

9. A.S. Hockenberger, “Textile Raw Materials, Classification and Identification”, International Workshop on Quality and Process Control in Textiles, Ministry of Industry and Trade, TUBITAK-BUTAL, Bursa, 8-19 Aralık 2003

10. A.S. Hockenberger, S. Koral, B. Yılmaz,” Bazı Poliester Lastik Kordların Isıl Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”, II. Uluslar arası İstanbul Tekstil Kongresi, İstanbul, 22-24 Nisan 2004

11. A.S. Hockenberger, E.K. Bayraktar, “ Bazı Ameliyat İpliklerinin Kopma Mekanizmalarının İncelenmesi”, I. Uluslar arası Teknik Tekstiller Kongresi, İzmir, 11-12 Ekim 2002

12. S. Koral, A.S. Hockenberger, “Otomotiv Lastiklerinde Kullanılan Polyetilen Naftalat İpliğinin Mekaniksel Davranışı Üzerine Büküm Etkisinin İncelenmesi, Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’02, Bursa, 24-26 Haziran 200242.

13. A.Sengönül, “ Sentetik ve Doğal Liflerin Özellikleri”, Sentetik Lif ve İplik Teknolojisi Semineri, Bursa, 27 Haziran 2002


Projeler :

A. Şengönül (Proje Yöneticisi), P. Aniş, “Yüksek Performanslı Polietilen Liflerinin Haşıllanması Üzerine Bir Araştırma” DPT projesi, Nisan 1999

Ameliyat ipliğinin yapı-mekanik özellik ilişkisinin incelenmesi, MECSTURE 2025, EUREKA projesi, 2005


Yurt Dışı Üniversitelerdeki Çalışmalar :

UMIST, Department of Textiles, İngiltere, 1 ay süreyle “Halılarda oluşan deformasyon mekanizmalarının İncelenmesi” isimli projede çalışmak üzere davet

Karlsruhe Üniversitesi, Proses Mühendisliği, Almanya, “Fotoelastik Malzemelerde Gerilme Analizleri” isimli projede 6 ay süreyle çalışma

Stuttgart Üniverstesi, Tekstil ve Llif Kimyası Enstitüsü, Denkendorff-Almanya, “Poliester Liflerinde Üretim hızlarının İç yapıya Etkisinin İncelenmesi” isimli projede 3 ay süreyle çalışma


Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar :

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Derneği


İlgi Alanları :

Sentetik Lif Teknolojisi, Teknik tekstiller, Tekstil fiziği


 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü / Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 41 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / tekstil@uludag.edu.tr

Son Güncellenme:  / En iyi görünüm: 1024x768 pixel / web design: Araş.Gör. Serkan TEZEL